A jövőbeni kapcsolatokat rendező EU-brit megállapodás esetén

A 2020. január 31-én éjfélkor hatályba lépett Kilépési Megállapodás szerint a közúti áru- és személyszállítási szolgáltatások végzésének feltételei 2020. december 31-ig megegyeznek az Egyesült Királyság kilépése előtti feltételekkel. A 2021. január 1-től kezdődő időszakra vonatkozó feltételeket az Európai Unió és az Egyesült Királyság közösen alakítja ki, az ezzel kapcsolatos tárgyalások 2020 márciusában megkezdődtek. A megállapodás elfogadásával a tervek szerint biztosításra kerül az alapszintű árufuvarozás és személyszállítás EU és az Egyesült Királyság között, azonban annak részletei még egeztetés alatt vannak.

Megállapodás elmaradása

Amennyiben az EU és az Egyesült Királyság között nem jön létre megállapodás a 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszak végéig, az uniós jogszabályok az Egyesült Királyság tekintetében hatályukat vesztik. Az Egyesült Királyság és az EU tagállamok közötti közúti árufuvarozási szolgáltatásokra már nem vonatkoznak többé a közúti fuvarozói szakma gyakorlására, illetve a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférésre vonatkozó közös szabályokat tartalmazó 1072/2009/EK rendelet rendelkezései. Ez az Egyesült Királyság által a közúti árufuvarozói számára a kilépés időpontjáig kiállított közösségi engedélyek érvényességének megszűnését eredményezi, és ezáltal az uniós közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés elvesztéséhez vezet az ilyen engedélyek birtokosai számára.

Hasonlóképpen az Európai Unió közúti árufuvarozói szintén elveszítik az Egyesült Királyság közúti áruszállítási piacához a meglévő közösségi engedélyek általi automatikus hozzáférést. Ebből az következik, hogy a közúti árufuvarozók által az Egyesült Királyság és az EU tagállamok között nyújtott közúti árufuvarozási szolgáltatásoknak a kilépés időpontjától nem lesz uniós jogalapjuk, és kizárólag CEMT engedély birtokában lehetne árufuvarozási tevékenységet végezni.

Mivel korlátozott számú engedély áll rendelkezésre a CEMT-rendszer keretében, így nem alkalmas arra, hogy teljes mértékben kielégítse az Unió és az Egyesült Királyság közötti közúti árufuvarozási igényeket. Ezért az Európai Bizottság előkészítette a vészhelyzeti rendeletekre vonatkozó javaslatát a közúti közlekedés területén, amelyek célja annak a helyzetnek a kezelése, ha az EU- Egyesült Királyság közötti tárgyalások nem hoznak 2021. január 1-jétől alkalmazható eredményt. Ebben az esetben egy legfeljebb 6 hónapos időszakra (2021. június 30-ig), a viszonosság elvére alapozva, intézkedéseket állapít meg a kilépést követően az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti közúti árufuvarozásra és menetrend szerinti személyszállításra annak érdekében, hogy az áruk és személyek áramlásában ne keletkezzen fennakadás.

A komoly zavarok megelőzése érdekében a rendelet lehetővé teszi az Egyesült Királyságban és az unióban engedélyezett közúti árufuvarozók és autóbuszos személyszállító szolgáltatók számára, hogy közúti árufuvarozást és menetrend szerinti személyszállítást végezzenek:

- az Egyesült Királyság területe és az Unióban maradó tagállamok területe között;
- az Egyesült Királyság területéről oda-vissza egy vagy több tagállamon áthaladva.

Az Egyesült Királyságban és az EU tagállamaiban engedélyezett közúti árufuvarozók számára az első két hónapban lesz mód két cross-trade/kabotázs művelet végzésére, az azt követő 3 hónapban egy-egy cross-trade/kabotázs művelet lesz engedélyezett számukra.

A személyszállítás tekintetében az Interbus-megállapodás az egyetlen rendelkezésre álló jogi keret, amely alapot biztosít az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításhoz az EU és az Egyesült Királyság között. Az Egyesült Királyság a kilépéssel egyidejűleg,  2021. január 1-től az Interbus-megállapodás Szerződő Fele lesz.