Rendezett kilépés

Rendezett kilépés esetén az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti, az Egyesült Királyság kilépéséről rendelkező megállapodás szerint a közúti áru- és személyszállítási szolgáltatások végzésének feltételei 2020. december 31-ig megegyeznek az Egyesült Királyság kilépése előtti feltételekkel.

Rendezetlen kilépés

Rendezetlen kilépés esetén az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti, az Egyesült Királyság kilépésről rendelkező megállapodás hiányában a kilépés időpontjától az uniós jogszabályok az Egyesült Királyság tekintetében hatályukat vesztik. A kilépési megállapodás nélküli Brexit esetére az EU 27 tagállama és az Egyesült Királyság közötti alapvető közúti közlekedési kapcsolatok biztosítása érdekében kihirdetésre került a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti teher- és személyszállítási összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló, 2019/501. számú euerópai parlamenti és tanácsi rendelet.

A rendelet ideiglenes időszakra vonatkozó, intézkedéseket állapít meg a kilépést követően az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti közúti árufuvarozásra és menetrend szerinti személyszállításra. A komoly zavarok megelőzése érdekében a rendelet lehetővé teszi az Egyesült Királyságban engedélyezett közúti árufuvarozók és autóbusszal történő szállítási szolgáltatók számára, hogy közúti árufuvarozást és menetrend szerinti személyszállítást végezzenek:

  • az Egyesült Királyság területe és az Unióban maradó huszonhét tagállam között;
  • az Egyesült Királyság területéről oda-vissza egy vagy több tagállamon áthaladva.

A rendelet korlátozottan megengedi a cross-trade (EU tagállamok közötti) és kabotázs (egy adott államon belüli) fuvarozást is. 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy szükség esetén intézkedéseket vezessen be annak érdekében, hogy az Egyesült Királyság egyenértékű jogokat biztosítson az uniós közúti árufuvarozók számára.

A brit közlekedési miniszter 2019. február 5-ei írásos nyilatkozata szerint a brit fél kész a kilépést követően fenntartani az EU27 fuvarozók hozzáférését az Egyesült Királyság piacához. 

A rendelet 2019. december 31-ig van hatályban. Az Európai Bizottság 2019. szeptember 4-én javaslatot tett a rendelet időbeli hatályának 2020. július 31-ig való meghosszabbítására. A tagállamok nem folytathatnak tárgyalásokat és nem köthetnek kétoldalú közúti árufuvarozási megállapodásokat az Egyesült Királysággal az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben arra az időszakra vonatkozóan, amíg e rendelet hatályban van, és az Egyesült Királyságbeli közúti árufuvarozók számára a közúti árufuvarozás tekintetében nem biztosíthatnak semmilyen más jogokat, csak amelyeket e rendelettervezet garantál. A kilépésről rendelkező megállapodás hiányában, valamint, ha a rendelet hatályát veszti, az Egyesült Királyság és az EU tagállamok közötti közúti árufuvarozási szolgáltatásokra kilépés esetén már nem vonatkoznak többé a közúti fuvarozói szakma gyakorlására, illetve a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférésre vonatkozó közös szabályokat tartalmazó 1072/2009/EK rendelet rendelkezései. Ez az Egyesült Királyság által a közúti árufuvarozói számára a kilépés időpontjáig kiállított közösségi engedélyek érvényességének megszűnését eredményezi, és ezáltal az uniós közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés elvesztéséhez vezet az ilyen engedélyek birtokosai számára. Hasonlóképpen az Európai Unió közúti árufuvarozói szintén elveszítik az Egyesült Királyság közúti áruszállítási piacához a meglévő közösségi engedélyek általi automatikus hozzáférést. Ebből az következik, hogy a közúti árufuvarozók által az Egyesült Királyság és az EU tagállamok között nyújtott közúti árufuvarozási szolgáltatásoknak a kilépés időpontjától nem lesz uniós jogalapjuk, és kizárólag CEMT engedély birtokában lehet árufuvarozási tevékenységet végezni.

A személyszállítás tekintetében, a kilépésről rendelkező megállapodás hiányában, valamint, ha a rendelet hatályát veszti ,akkor az Interbus-megállapodás az egyetlen rendelkezésre álló jogi keret, amely alapot biztosít az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításhoz az EU és az Egyesült Királyság között. Az Egyesült Királyság a kilépéssel egyidejűleg az Interbus-megállapodás Szerződő Fele lesz. Az Interbus-megállapodás azonban csak a nem menetrend szerinti járatokra vonatkozik.  A menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokat lefedő Interbus-megállapodás jegyzőkönyvéről a szerződő felek tárgyalást folytattak, de nem várható annak időben történő hatálybalépése, hogy életképes alternatív megoldást kínáljon a jelenlegi helyzetre az Egyesült Királyság kilépését közvetlenül követő időszakban.