A társadalombiztosítási nyugellátások, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék iránti igények elbírálása és folyósítása

Rendezett kilépés 

A kérelem elbírálása a magyar jogszabályok és az uniós rendeletek szabályai szerint történik, azaz az ellátásra való jogosultság megállapítása során unió egyéb tagállamaiban (az Egyesült Királyságot is beleértve) és Magyarországon szerzett valamennyi szolgálati idő figyelembevételre kerül, az ellátás összegének meghatározásához pedig ún. kettős számítást kell elvégezni. . (A független és az arányos összeg is kiszámításra kerül, amelyek közül a magasabbik kerül kifizetésre.)

A magyar nyugellátás megállapítása során kizárólag a Magyarországon elért keresetek, jövedelmek vehetők figyelembe.

Az ellátások folyósításának menete nem változott:

 • postai kézbesítés útján vagy belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtől mentesen, belföldi meghatalmazott részére is);
 • EGT-állam területén élők részére az EGT-államban lévő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtől mentesen); vagy
 • Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött állam területén élő személy részére a szerződő államban jogosult által megjelölt, a szerződő államban, pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (az egyezményben részes, másik államban vezetett fizetési számlára történő folyósítás költségét az ellátásra jogosult viseli). 

Rendezetlen kilépés 

Mivel a rendezetlen kilépés esetén az uniós rendeletek alkalmazhatósága a kilépés időpontjától fogva az Egyesült Királyság vonatkozásában megszűnik, valamint, mivel Magyarország és az Egyesült Királyság között nincs szociális biztonságról szóló kétoldalú egyezmény, ezért a kilépést követően az Egyesült Királyság ún. harmadik országnak fog minősül. 

Az Egyesül Királyságot is érintő nyugdíjigények esetén a magyar társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot kizárólag a magyar törvények rendelkezései alapján kell elbírálni. A jogszabály rendelkezéseit 

a) az öregségi nyugdíj,
b) a hozzátartozói nyugellátás (özvegyi nyugdíj, árvaellátás és szülői nyugdíj),
c) a korhatár előtti ellátás,
d) a szolgálati járandóság,
e) a táncművészeti életjáradék és
f) az átmeneti bányászjáradék 

esetében kell alkalmazni az alábbiak szerint.

Az ellátások jellemzői

Ha az ellátás megállapításának kezdő napja a kilépés időpontja előtti, a kérelem elbírálása a jelenleg hatályos magyar jogszabályok és az uniós rendeletek szabályai szerint történik. Ezen esetekben az összes uniós szabály alkalmazandó, de a kilépés időpontja előtt lezárult brit biztosítási időszakok csak az ellátási jogosultság és az ellátás összegének megállapítása tekintetében vehetőek figyelembe.

A magyar nyugellátás megállapítása során kizárólag a Magyarországon elért keresetek, jövedelmek vehetők figyelembe.

Ha az ellátás megállapításának kezdő időpontja a kilépés időpontja utáni, a kérelem elbírálása kizárólag a magyar jogszabályok alapján történik. Ezen esetekben a nemzeti jogszabályok előírják a legfontosabb uniós elvek alkalmazását − úgy, mint az időszakok összesítése és az arányos számítás.

Az ellátás folyósítása

A kilépés időpontja előtti kezdő időponttól megállapított ellátások kifizetésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

 • postai kézbesítés útján vagy belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtől mentesen, belföldi meghatalmazott részére is);
 • EGT-állam területén élők részére az EGT-államban lévő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtől mentesen);
 • Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött állam területén élő személy részére a szerződő államban jogosult által megjelölt, a szerződő államban, pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (az egyezményben részes, másik államban vezetett fizetési számlára történő folyósítás költségét az ellátásra jogosult viseli);
 • az Egyesült Királyságban élők részére az Egyesült Királyságban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtől mentesen).

A kilépés időpontja utáni kezdő időponttól megállapított ellátások kifizetésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

 • postai kézbesítés útján vagy belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtől mentesen, belföldi meghatalmazott részére is);
 • EGT-állam területén élők részére az EGT-államban lévő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtől mentesen); vagy
 • Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött állam területén élő személy részére a szerződő államban jogosult által megjelölt, a szerződő államban, pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (az egyezményben részes, másik államban vezetett fizetési számlára történő folyósítás költségét az ellátásra jogosult viseli).

Utóbbi esetben (a kilépés időpontja utáni kezdő időponttól történő megállapítás) lényeges változás, hogy a magyar ellátás kifizetésére közvetlenül az Egyesült Királyságban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára nem kerülhet sor abban az esetben sem, ha az érintett az Egyesült Királyságban él.

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 

Rendezett kilépés

Megállapodásos kilépés esetén a jelenleg alkalmazott szabályozás marad hatályban 2020. december 31-ig, tehát az ellátás megállapítása is a kilépést megelőző szabályok alapján történik.

Az ellátások folyósításának szabályai megegyeznek a nyugellátásokra vonatkozóan az előző pontban ismertetett szabályokkal. 

Rendezetlen kilépés

A brit kilépés időpontjában folyamatban lévő azon ügyekben, amelyekben az ellátásra való jogosultság kezdő időpontja a kilépés időpontja előtti, és az uniós rendeletek szabályai szerint a brit fél lenne köteles ellátást megállapítani a saját szabályai alapján (szükség esetén magyar biztosítási idők beszámításával), a kilépés előtti szabályok szerint történik a jogosultság elbírálása/megállapítása, valamint az ellátás folyósítása a jogosultság fennállásáig. Ugyanez a helyzet akkor, ha az ellátás megállapítására magyar illetékesség állapítható meg (esetleg brit idők figyelembevételével), azaz a kilépés előtti szabályok alkalmazására kerül sor.

Rendezetlen kilépés esetén, amennyiben az ellátásra való jogosultság kezdő időpontja a brit kilépés időpontját követő időpontra esik, akkor a brit biztosítási idők figyelembevétele az alábbiak szerint történhet:

 • Amennyiben a magyar ellátásra való jogosultság csak a brit biztosítási idők figyelembevételével állapítható meg, a magyar és az összes (magyar és brit) biztosítási idők aránya alapján történik az ellátás megállapítása.
 • Amennyiben a kérelmező által Magyarországon letöltött biztosítási időszak teljes időtartama megfelel a jogszabályi követelményeknek, azaz a jogosultság megállapításához nincs szükség a brit biztosítási idők figyelembevételére, az ellátást nemzetközi elemet nem tartalmazó magyar ellátásként, a hatályos nemzeti szabályok szerint kell megállapítani.

Rendezetlen kilépés esetén a kilépést követően indult ügyekben az ellátás megállapításához szükséges biztosítási időbe csak azokat az Egyesült Királyságban szerzett biztosítási időszakokat lehet beszámítani, amelyeket a kérelmező a kilépés időpontjáig szerzett. 

Az ellátások folyósításának szabályai megegyeznek a nyugellátásokra vonatkozóan az előző pontban ismertetett szabályokkal. 

Családtámogatási ellátások 

Rendezett kilépés

Megállapodással történő kilépése esetén a családtámogatási ellátások megállapítása és folyósítása tekintetében nem várható változás. Amennyiben a családi ellátásokkal kapcsolatos ügyekben az Egyesült Királyság érintettsége is felmerül, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet és a végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet (a továbbiakban: uniós rendeletek) továbbra is alkalmazni kell. 

Rendezetlen kilépés

Megállapodás nélküli kilépés esetén az uniós rendeletek alkalmazhatósága megszűnik az Egyesült Királyság vonatkozásában.

A kilépés időpontjáig az Egyesült Királyságban élő,az uniós rendeletek hatálya alá tartozott személyekre a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény rendelkezéseit az alábbiak figyelembevételével kell alkalmazni:

A kilépés időpontja előtti kezdő időponttól megállapított családtámogatási ellátásra való jogosultság esetén az uniós rendeletek szabályait a kilépés időpontját követően is alkalmazni kell. 

A rendezetlen kilépés szabályozása érdekében elfogadott nemzeti jogszabály alapján a 2019. december 31-ig benyújtott kérelmek esetében a visszamenőleg igényérvényesítésre nyitva álló 2 hónapos határidőt nem kell alkalmazni, a családtámogatási ellátás ebben az esetben legfeljebb a kilépés időpontjáigvisszamenőleg is megállapítható. A 2019. december 31-ét követően benyújtott kérelmek esetében már alkalmazni kell a két hónapos visszamenőleges igényérvényesítési határidőt. Amennyiben a kilépés 2019. október 31-én megvalósul, e rendelkezésnek nem lesz gyakorlati következménye, mivel a kilépésre így csak két hónappal december 31-e előtt kerül sor.

A kérelmet az igénylő a kormányablakoknál, illetőleg a járási hivatalok vagy a fővárosi/megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálatain nyújthatja be. A kérelem ügyfélkapus regisztrációt követően elektronikusan is benyújtható (https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/ ).

Egészségbiztosítás pénzbeli (táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj) és természetbeni ellátásai

Rendezett kilépés

Az uniós rendeletek 2020. december 31-ig továbbra is alkalmazandó, így a kilépés miatt a jogosultságok megállapítása tekintetében változás nem történik. 

A magyar egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek az Egyesült Királyságban továbbra is a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatásokat, ugyanúgy, mint az EGT bármely tagállamában. Ezen ellátásokra való jogosultság az Európai Egészségbiztosítási Kártyával igazolható.

Rendezett brit kilépés esetén a természetbeni ellátások teljes körére, illetve a tervezett gyógykezelésre kiadott jogosultság igazolások (A1, S1, S2, S3 jelű uniós nyomtatványok) használata a két ország vonatkozásában a kilépés időpontja után is érvényben marad.

Rendezetlen kilépés

A kilépés időpontjáig az Egyesült Királyságban az uniós rendeletek hatálya alá tartozott személyekre a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény rendelkezéseit az alábbiak szerint kell alkalmazni.

A kilépés időpontja előtti kezdő időponttól megállapított, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira való jogosultság esetén az uniós rendeletek szabályait a kilépés időpontját követően is alkalmazni kell mindaddig, amíg a jogosultság meg nem szűnik.. 

Amennyiben a jogosultság megállapításához a brit biztosítási rendszerben szerzett biztosítási idő figyelembevétele szükséges, arra az uniós rendeletek szerint van lehetőség. A táppénz, a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj esetében a magyar és brit előzetes biztosítási idők figyelembevételével állapíthatók meg az ellátások.

A Magyarországon kiálított, a természetbeni ellátások teljes körére, illetve a tervezett gyógykezelésre kiadott jogosultság igazolások (A1, S1, S2, S3 jelű uniós nyomtatványok) érvényességi idejük lejártáig, de legkésőbb 2020. december 31-ig érvényesek.