Közlemény

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy jelen közlemény megjelenésének időpontjában a „Magyar vállalkozások pályázati támogatása az Európai Bizottság Brexit kárenyhítő forrásának (Brexit Adjustment Reserve – Brexit Alkalmazkodási Tartalék - BAR) keretéből” című (BAR-2023 kódszámú) felhívásra beérkezett támogatási igénylések összege meghaladta a rendelkezésre álló forrás összegének 100%-át.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a Felhívás 1.3 pontja alapján a benyújtott támogatási kérelmekben igényelt támogatások összege eléri a rendelkezésre álló forrás 130%-át az irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtási lehetőségét a benyújtási határidő lejártát megelőzően felfüggeszti.


Közlemény

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy jelen közlemény megjelenésének időpontjában a „Magyar vállalkozások pályázati támogatása az Európai Bizottság Brexit kárenyhítő forrásának (Brexit Adjustment Reserve – Brexit Alkalmazkodási Tartalék - BAR) keretéből” c. BAR-2023 kódszámú felhívásra beérkezett támogatási igénylések összege elérte a rendelkezésre álló forrás összegének 80%-át.

Tárgy:

Elérhető a „Magyar vállalkozások pályázati támogatása az Európai Bizottság Brexit kárenyhítő forrásának (Brexit Adjustment Reserve – Brexit Alkalmazkodási Tartalék - BAR) keretéből” c. BAR-2023 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó kitöltőprogram.

Közlemény:

Elérhető a " Magyar vállalkozások pályázati támogatása az Európai Bizottság Brexit kárenyhítő forrásának (Brexit Adjustment Reserve – Brexit Alkalmazkodási Tartalék - BAR) keretéből” c., BAR-2023 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó kitöltőprogram az EPTK felületen.

A támogatási kérelmek benyújtása 2023. április 24. 10:00-tól a keret kimerüléséig lehetséges. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a benyújtott támogatási kérelmekben igényelt támogatások összege eléri a rendelkezésre álló forrás összegének 80%, majd 100%-át, azt közleményben tudatjuk. Kérjük, kövessék figyelemmel a https://www.palyazat.gov.hu oldalon megjelenő közleményeket.


Közlemény


Felhívjuk figyelmüket, hogy a palyazat.gov.hu honlapon megjelent a

Magyar vállalkozások pályázati támogatása az Európai Bizottság Brexit

kárenyhítő forrásának (Brexit Adjustment Reserve – Brexit 

Alkalmazkodási Tartalék - BAR) keretéből” c. BAR-2023 kódszámú 

felhívás. A támogatási kérelmek benyújtása tervezetten 2023. április 24-

től a keret kimerüléséig lesz lehetséges. A felhíváshoz kapcsolódó - az

EPTK felületen is elérhető - kitöltőprogram megjelenéséről közlemény 

formájában nyújtunk tájékoztatást a későbbiek folyamán. Kérjük

kövessék nyomon a pályázati közleményeket.Közlemény


A palyazat.gov.hu honlapon megjelent a „Magyar vállalkozások pályázati támogatása az Európai Bizottság Brexit kárenyhítő forrásának (Brexit Adjustment Reserve – Brexit Alkalmazkodási Tartalék - BAR) keretéből” című (BAR-2023 kódszámú) felhívás társadalmi egyeztetés céljából.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2023. április 12. 15:00 óráig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A Felhívás tervezete az alábbi linken érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/node/76204

 

2021. október 1-jétől az Egyesült Királyságba utazó uniós polgároktól megkövetelt úti okmányok

2021. október 1-jétől az Egyesült Királyság megköveteli, hogy az EU és az Egyesült Királyság közötti Kilépési Megállapodás által nem védett uniós polgárok ne használhassák többé a személyazonosító igazolványukat az Egyesült Királyságba való belépéshez. Érvényes útlevelet kell használniuk. Ennek az útlevélnek az Egyesült Királyságban való tartózkodás teljes időtartamára érvényesnek kell lennie.

Az EU és az Egyesült Királyság közötti Kilépési Megállapodás által védett uniós polgárok választhatnak, hogy érvényes személyazonosító igazolványt (az EU-tagállamok által kizárólag saját állampolgáraik számára kiállított személyazonosító okmányok) vagy útlevelet használnak-e az Egyesült Királyságba való belépéshez. Az útlevélnek vagy a nemzeti személyazonosító igazolványnak egyszerűen csak érvényesnek kell lennie az Egyesült Királyságba való belépéskor. A nemzeti hatóságok vagy az utazásszervezők nem korlátozhatják az Egyesült Királyságba való beutazáshoz szükséges úti okmányok megválasztásának jogát azzal, hogy kizárólag útlevélhez ragaszkodnak.

Ezért az uniós polgárok érvényes személyazonosító igazolványukkal léphetnek be az Egyesült Királyságba, ha:

 • letelepedett vagy előzetesen letelepedett státusszal rendelkezik az Egyesült Királyság EU letelepedési rendszere, illetve Jersey, Guernsey vagy a Man-sziget letelepedési rendszere alapján.
 •  rendelkezik az EU letelepedési rendszer keretében kiadott családi engedéllyel (family permit) vagy azzal egyenértékű Jersey, Guernsey vagy a Man-sziget által kiadott engedéllyel.
 •  határ menti munkavállalói engedéllyel rendelkezik
 • S2 egészségügyi látogató

A letelepedett vagy letelepedést megelőzően letelepedett státusszal rendelkező uniós polgárok ezt az Egyesült Királyság View and Prove rendszerén keresztül igazolhatják, ha a nemzeti hatóságoknak vagy az utazásszervezőknek megadnak egy megosztási kódot.

Az uniós polgárok akkor is használhatják érvényes személyazonosító igazolványukat, ha még mindig várnak a letelepedett vagy letelepedést megelőző státusz iránti kérelmükről szóló határozatra az Egyesült Királyság uniós letelepedési rendszere keretében.

Ebben az esetben az alábbi feltételeknek kell teljesülnie:

 • letelepedett vagy letelepedést megelőzően letelepedett státuszért folyamodtak az EU letelepedési rendszere, illetve Jersey, Guernsey vagy a Man-sziget letelepedési rendszere alapján.
 • a kérelmük benyújtásáról szóló érvényes igazolással rendelkeznek (certificate of application)

Az uniós polgárok az Egyesült Királyság belügyminisztériuma (Home Office) által a nemzeti hatóságoknak vagy az utazásszervezőknek kiállított igazolással (certificate of application) igazolhatják, hogy kérelmükkel kapcsolatban határozatra várnak.

Az EU és az Egyesült Királyság közötti Kilépési Megállapodás által védett állampolgárok számára az érvényes személyazonosító igazolvány használata az Egyesült Királyságba való belépéshez élethosszig tartó jogot jelent. Az Egyesült Királyság 2025. december 31. után csak olyan érvényes nemzeti személyazonosító igazolványokat fogadhat el, amelyek biometrikus chipet is tartalmaznak. Ezen időpontig az uniós tagállamok által kibocsátott valamennyi személyazonosító igazolvány - függetlenül attól, hogy rendelkezik-e biometrikus chippel vagy sem - megfelel az Egyesült Királyságba való belépéshez.


Gyakran ismételt kérdések az EU-UK Kilépési Megállapodás kedvezményezettjeként személyazonosító igazolvánnyal történő utazással kapcsolatban

 

1. A Kilépési Megállapodás kedvezményezettje vagyok, és az EU letelepedési rendszere (EUSS) szerinti jogállással rendelkezem. Használhatom a nemzeti személyazonosító igazolványomat az Egyesült Királyságba való belépéshez?

Az Egyesült Királyság által alkotott új szabályozás szerint a Kilépési Megállapodás által nem védett uniós polgároknak útlevéllel kell utazniuk, mivel az Egyesült Királyságba való belépéshez már nem használhatják a személyazonosító igazolványt. Ez a szabály a bevándorlási szabályok módosítását követően 2021. október 1-jén lépett hatályba.

A Kilépési Megállapodás kedvezményezettjei azonban továbbra is választhatnak, hogy érvényes útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal lépnek-e be az Egyesült Királyságba. Az ilyen állampolgárok számára ez egy életre szóló jog. Az Egyesült Királyság azonban előírhatja, hogy 2025. december 31. után az Egyesült Királyságba való belépéshez használt személyazonosító igazolványoknak biometrikus chippel kell rendelkezniük (a belépésnek meg kell felelnie a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szabványainak).

Ennek megfelelően, az állampolgárok akik rendelkeznek:

 • az EU letelepedési rendszere, illetve Jersey, Guernsey vagy a Man-sziget letelepedési rendszerei szerinti letelepedett vagy előzetesen letelepedett státuszal;
 • az EU letelepedési rendszerben nyújtottak benyújtott kérelemmel, kivéve, ha családtagként csatlakoznak, de még nem kaptak határozatot, és rendelkeznek igazolással a kérelem benyújtásáról;
 • az EU letelepedési rendszerének családi engedélyével, vagy az ennek megfelelő Jersey, Guernsey vagy a Man-sziget engedélyével;
 •  határ menti munkavállalói engedéllyel (frontier working permit); vagy
 • akik "S2 egészségügyi látogatók" (S2 healthcare visitors)

2021. október 1-je után is beléphetnek az Egyesült Királyságba érvényes személyazonosító igazolványukkal.

2. Kötelesek-e a fuvarozók vagy a légitársaságok ellenőrizni az EU letelepedési rendszerbeli státuszomat?

A fuvarozóknak illetve a légitársaságoknak jelenleg nem kell megállapítaniuk az uniós polgárok bevándorlási státuszát vagy a személyazonosító igazolvánnyal való utazásra való jogosultságát, amikor arról döntenek, hogy beutazzanak-e az Egyesült Királyságba. Csak azt kell ellenőrizniük, hogy az illető rendelkezik-e érvényes útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal.

Bár a fuvarozók vagy légitársaságok kártérítéssel nem tartoznak, ha olyan utast szállítanak az Egyesült Királyságba személyi igazolvánnyal, aki nem jogosult annak használatára - ez a jövőben változni fog, amint olyan technológiai rendszerek állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a fuvarozók számára annak ellenőrzését, hogy az utasok jogosultak-e személyi igazolvánnyal utazni vagy sem. Ha az Egyesült Királyság határán megtagadják az utasok beléptetését, akkor az őket az Egyesült Királyságba szállító fuvarozónak általában vissza kell szállítania őket.

3. Abban az esetben, ha erre felszólítanak, hogyan igazolhatom a fuvarozók vagy légitársaságok felé, hogy az uniós letelepedési rendszer szerinti státusszal rendelkezem?

Azok az uniós polgárok, akik az EU letelepedési rendszer keretében előzetesen letelepedett vagy letelepedett státuszt kaptak, csak digitális státusszal rendelkeznek (ezt nevezik "UKVI-fióknak"), és nem kapnak fizikai dokumentumokat.

A fuvarozók nem kötelesek ellenőrizni ezt a státuszt, illetve a személyazonosító igazolvány alapján történő utazásra való folyamatos jogosultságot, azonban az EU letelepedési rendszerrel rendelkező személyek az online "View and Prove" szolgáltatást használhatják státuszuk igazolására.

Ha az utasok meg kívánják osztani státuszukat egy fuvarozóval vagy légitársasággal, be kell jelentkezniük a szolgáltatásba, és egy "megosztási kódot" kell generálniuk, amelyet a fuvarozónak vagy légitársaságnak adhatnak meg. A fuvarozó vagy a légitársaság ezután a "megosztási kód" (és a személy születési dátuma) segítségével ellenőrizheti az utas státuszára vonatkozó információkat a "Check someone's immigration status" szolgáltatás segítségével.

Azok a nem EGT-állampolgárok, akik az EU letelepedési program keretében előzetesen letelepedett vagy letelepedett státuszt kaptak, az Egyesült Királyságban kiállított biometrikus tartózkodási kártya, EUSS családi engedély vagy EUSS utazási engedély formájában fizikai bizonyítékkal rendelkeznek.

4. Mi történik, ha nem tudok belépni a "View and Prove" rendszerbe, hogy megmutassam a státuszomat a repülőtéren?

Bár a fuvarozóknak nem kell megállapítaniuk, hogy Ön rendelkezik-e az EU letelepedési rendszere szerinti jogállással, hasznos lehet, ha az Egyesült Királyság belügyminisztériumától (Home Office) kapott e-mail másolatával utazik, amely igazolja, hogy Ön letelepedett vagy letelepedés előtti státusszal rendelkezik, vagy a kérelemről szóló igazolással, amely igazolja, hogy Ön kérelmet nyújtott be a rendszerhez.

Ha Ön az EU letelepedési program keretében letelepedett vagy letelepedett státusszal rendelkezik, az Egyesült Királyság határán nem kell igazolnia státuszát. Az Egyesült Királyságba való belépéshez az online státuszához kapcsolódó útlevelet vagy személyazonosító igazolványt kell használnia.

Ha olyan okmányt használ, amely nincs regisztrálva az Ön UKVI-fiókjában, késedelemmel kell számolnia a határon.

5. A légitársaság megtagadta tőlem a beszállást, mert a személyazonosító igazolványomat tévesen úgy tekintették, hogy nem alkalmas az Egyesült Királyságba való utazásra. Mit tehetek?

Az uniós légi utasok jogai továbbra is érvényesek, ha Ön az EU-ból az Egyesült Királyságba utazik bármelyik légitársasággal. Ha az Egyesült Királyságból az EU-ba repül, ezek a jogok csak akkor érvényesek, ha Ön uniós légitársaságot használ.

Ha Ön időben jelentkezett az utasfelvételhez érvényes repülőjegy-foglalással, és a légitársaság megtagadja a beszállást, bár rendelkezik a megfelelő úti okmányokkal, akkor jogosult:

 • kártérítésre
 • a visszatérítésre, az útvonalváltoztatás vagy a későbbi átfoglalás közötti választás jogára
 • segítségnyújtásra (például frissítők, étel, szállás, ha a következő napra átfoglalták az utazását).

Ez arra az esetre is vonatkozik, ha a légitársaság az Ön érvényes személyazonosító igazolványát az Egyesült Királyságba való utazáshoz nem megfelelő úti okmánynak tekintette, holott köszönhetően annak, hogy Ön a Kilépési Megállapodás kedvezményezettje az valójában megfelelő úti okmánynak minősült volna.

A légitársaságoknak gondosan meg kell vizsgálniuk, hogy van-e ésszerű indok a beszállás megtagadására az úti okmányok alapján. Ezért, hacsak a légitársaság nem tudja bizonyítani a beszállás megtagadásának ésszerű okát, Ön mindig jogosult a fenti jogait gyakorolni.

Ha úgy gondolja, hogy jogait nem tartották tiszteletben, többféle jogorvoslati lehetőséggel élhet. Panaszát azonban először mindig a légitársaságnak kell megküldenie, és ehhez vagy a légitársaság által biztosított panaszbejelentő űrlapot, vagy az uniós légi utasok jogaira vonatkozó űrlapot kell használnia. (https://transport.ec.europa.eu/system/files/2016-09/eu_complaint_form_en.pdf)

További részletek az Ön jogairól és azok érvényesítéséről az Your Europe oldalon találhatók. (https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_en.htm)

Felhívjuk figyelmét, hogy az uniós utasjogi rendeletek csak azokra az esetekre vonatkoznak, amikor az utasok a légi fuvarozó által megtagadott beszállás miatt nem tudnak utazni. Amennyiben Ön más okok miatt (pl. egészségügyi, biztonsági és/vagy vámellenőrzés az indulási repülőtéren) lemarad a járatról, a visszatérítéshez vagy az útvonalváltoztatáshoz való joga a jegy típusától függ (azaz visszatéríthető-e vagy sem; átfoglalási lehetőség stb.), amint azt a fuvarozó általános szerződési feltételei meghatározzák.

6. Az uniós letelepedési rendszerre vonatkozó kérelmem függőben van - 2020. december 31-ig az Egyesült Királyságban éltem, és rendelkezem kérelmemről szóló igazolással, de még nem kaptam státuszt az EU letelepedési rendszer keretében. Használhatom-e még a személyazonosító igazolványomat az Egyesült Királyságba való belépéshez?

Azok az állampolgárok, akik még nem kaptak jogállást, de már benyújtották kérelmüket az EU letelepedési rendszeréhez, és megkapták a kérelemről szóló igazolást (amelyet a kérelem ellenőrzését követően állítanak ki), továbbra is használhatják személyazonosító igazolványukat az Egyesült Királyságba való belépéshez.

Az időben kérelmet benyújtó állampolgároktól az Egyesült Királyságba való belépéskor nem kell kérni vagy megkövetelni, hogy 2020. december 31-ig igazolják az Egyesült Királyságban való tartózkodásukat, mivel a kérelemről szóló igazolásnak elegendőnek kell lennie a folyamatban lévő EU letelepedési rendszer iránti kérelem igazolásához.

7. "Csatlakozó családtagként" (joining family member) jelentkeztem az EU letelepedési rendszerbe - rendelkezem a kérelemről szóló igazolással, de még nem kaptam státuszt az uniós letelepedési rendszer keretében. Használhatom-e továbbra is a személyazonosító igazolványomat az Egyesült Királyságba való belépéshez?

Ha Ön az Egyesült Királyságon kívüli "csatlakozó családtagként" nyújtott be kérelmet az EU letelepedési rendszeréhez, és még nem kapott döntést a kérelméről, akkor főszabály szerint nem használhatja a kérelméről szóló igazolást és a személyazonosító igazolványt az Egyesült Királyságba való belépéshez.

Ha Önnek az EU letelepedési program keretében kiállított családi engedélyt (family permit) adtak ki, akkor ezt az okmányt személyazonosító igazolványával együtt használhatja az Egyesült Királyságba való beutazáshoz.

Ha Önnek az EU letelepedési rendszer keretében kiállított családi engedélyt adtak ki, és most az Egyesült Királyság területén belül "csatlakozó családtagként" kérelmezte az EU letelepedési rendszerébe történő felvételét, akkor a kérelemről szóló igazolás és a nemzeti személyazonosító igazolványa segítségével be- és kiutazhat az Egyesült Királyságba.

Ha Ön "csatlakozó családtagként" kérvényezte a felvételét az EU letelepedési rendszerébe azt követően, hogy látogatóként lépett be az Egyesült Királyságba, a brit belügyminisztérium (Home Office) nyomatékosan azt tanácsolja, hogy ne próbáljon meg be- és kiutazni az országba, amíg nem kapja meg a státuszt. Ha megpróbál beutazni, mielőtt megkapja a státuszt, előfordulhat, hogy nem engedik be újra az Egyesült Királyságba.

8. Az EU letelepedési rendszerhez kérelmet nyújtottam be az útlevelemmel, amely ezt követően lejárt, és csak a személyi igazolványom van nálam. Gondot fog okozni az EU letelepedési rendszer szerinti státuszom bizonyítása?

Az EU letelepedési rendszerrel rendelkező személyek számára ajánlott, hogy az Egyesült Királyságba és az Egyesült Királyságból való ki- és beutazáshoz a státuszukhoz kapcsolódó dokumentumot használják.

Ez az a dokumentum lesz, amelyet az uniós letelepedési rendszer iránti kérelem benyújtásához használtak. Az UKVI-fiók azonban lehetővé teszi új személyazonosító okmányok hozzáadását a profilhoz, ami azt jelenti, hogy több személyazonosító okmány (útlevél és személyazonosító igazolvány) is összekapcsolható a státusszal.

Ha a jogállás birtokosa új személyazonosító okmányt szerzett, azonnal frissítenie kell UKVI-fiókjának adatait, hogy az UKVI-fiókjában szereplő további úti okmányok is szerepeljenek. Ez csökkenti a szükségtelen késedelmeket a határon, mivel a határőrségnek esetleg ellenőriznie kell a személy státuszát, ha olyan személyazonosító dokumentummal próbál belépni az Egyesült Királyságba, amely nincs összekapcsolva az UKVI-fiókkal.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az új személyazonosító okmány UKVI-fiókhoz történő hozzáadása és a frissített személyazonosító okmány Belügyminisztérium (Home Office) általi ellenőrzése között késedelem léphet fel. Ezért célszerű megtartani az UKVI-fiókhoz kapcsolódó meglévő személyazonosító okmányt mindaddig, amíg az új személyazonosító okmányt nem ellenőrzik a fiókhoz kapcsolódónak. Amint az új személyazonosító okmányt hozzáadták az UKVI-fiókhoz, ez az a dokumentum, amelyet a fiókba való bejelentkezéshez használnak. A régebbi személyazonosító okmányok megmaradnak az UKVI-fiókban, és mindaddig használhatók utazásra, amíg érvényesek.

Arról, hogy az uniós polgárok hogyan tekinthetik meg és igazolhatják státuszukat, valamint hogyan frissíthetik adataikat, a "Update your UK Visas and Immigration account details" (Az Egyesült Királyság vízum- és bevándorlási hivatalának honlapja) oldalon találhatók útmutatások.

9. Külföldre utaztam az útlevelemmel, de ezt követően elvesztettem. Visszatérhetek az Egyesült Királyságba a személyazonosító igazolványommal?

Ajánlott, hogy az Egyesült Királyságba be- és kiutazók ugyanazt az okmányt használják az országba való be- és kiutazáshoz. Ha ez nem lehetséges - például ha elvesztette az útlevelét -, akkor is beutazhat az Egyesült Királyságba a nemzeti személyazonosító igazolvánnyal, még akkor is, ha az útlevelével lépett ki (és fordítva). Mint fentebb említettük, érdemes minden személyazonosító okmányát összekapcsolni az UKVI-fiókjával, hogy elkerülje a késedelmet, amikor visszatér az Egyesült Királyságba.

10. Beutazhatok-e az Egyesült Királyságba ideiglenes útlevéllel, függetlenül attól, hogy a Kilépési Megállapodás kedvezményezettjének minősülök-e vagy sem?

Igen, az Egyesült Királyságba (nem biometrikus) ideiglenes útlevéllel is be lehet utazni, amennyiben az érvényes.

11. Nem minősülök a Kilépési Megállapodás kedvezményezettjének, és nem rendelkezem az EU letelepedési rendszer szerinti jogállással. Kiléphetek az Egyesült Királyságból a személyazonosító igazolvány segítségével?

Igen. A személyazonosító okmányt azonban el kell fogadni a célországba való belépéshez. Ezért ha személyazonosító igazolvánnyal kívánja elhagyni az Egyesült Királyságot, ellenőriznie kell, hogy az ország, ahová utazik, engedélyezi-e a beutazást útlevél helyett nemzeti személyazonosító igazolvánnyal.

12. Nem minősülök a Kilépési Megállapodás kedvezményezettjének, és nem rendelkezem az EU letelepedési rendszer szerinti jogállással. Akkor is használhatom a személyazonosító igazolványomat, ha csak átutazóban vagyok az Egyesült Királyságban?

Az Egyesült Királyságba belépni kívánó uniós polgároknak érvényes útlevéllel kell rendelkezniük, beleértve a más célállomásra történő átutazást is. A személyazonosító igazolványokat a továbbiakban nem fogadják el a belépéshez, kivéve, ha a polgárok a Kilépési Megállapodás kedvezményezettjei.

Ha az uniós polgárok nem rendelkeznek a szükséges útlevéllel, akkor az Egyesült Királyságba való belépésüket meg fogják tagadni.

13. Hol tudok többet megtudni az Egyesült Királyságba történő látogatásról?

További információért látogasson el a GOV.UK oldalra itt: https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen  Az Egyesült Királyságba utazóknak a COVID-19 egészségügyi intézkedéseknek is meg kell felelniük.