Rendezett kilépés

Megállapodással történő kilépés esetén a kilépés időpontját követően átmeneti időszak veszi kezdetét, melynek végéig UK az EU vámuniójában marad. Az utasok UK-EU viszonylatban ebben az időszakban vámellenőrzés és vámfizetés nélkül utazhatnak, ahogy jelenleg is. A 2020. december 31-ig tartó és meghosszabbítható átmeneti időszak után vagy a Kilépési Megállapodás az Írországra/Észak-Írországra vonatkozó Jegyzőkönyvének rendelkezéseit kell alkalmazni, vagy az addig kidolgozásra kerülő új UK-EU megállapodást.

Rendezetlen kilépés

Megállapodás nélküli kilépés (no deal) esetén UK a kilépés időpontjától olyan harmadik országgá válik vám szempontból, amellyel nincs az EU-nak sem kereskedelempolitikai, sem vámügyi megállapodása. Külön megállapodás hiányában ezért az általános szabályokat, azaz az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU Rendeletet és végrehajtási szabályait kell alkalmazni. A UK-EU áruforgalomban az általános szabályok szerint vámellenőrzésre, vámformalitásokra és vám és nem közösségi adók fizetésére kerül sor.

Az utasforgalomra sajátos szabályok vonatkoznak, melyek magukban foglalják a vám- és adómentesség érdekében a különféle árukra vonatkozó mennyiségi és értékhatárokat, illetve a speciális árukra (pl. gyógyszerek, lőfegyverek, háziállatok, készpénz-bejelentés, stb.) vonatkozó előírásokat is. 

Az utasforgalomra vonatkozó többnyelvű tájékoztató megismerhető itt: https://nav.gov.hu/nav/kiadvanyok/utastaj/utastajekoztato/utastajekoztato_2019