A Kilépési Megállapodás szerint a kilépést megelőzően oltalom alatt álló földrajzi árujelzők oltalmát 2021. január 1-jétől külön adminisztratív eljárás nélkül biztosítani kell az Egyesült Királyság területén.

2021. január 1-től az Egyesült Királyság saját földrajziárujelző-rendszert alakít ki, amely megfelel a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) által előírt kötelezettségeinek.

Fontos tudnivalók:

1. Az átmeneti időszak végét követő 9 hónapon keresztül az Egyesült Királysághoz benyújtott valamennyi - földrajzi árujelzőre és borok esetében hagyományos elnevezésre vonatkozó - kérelem hivatkozhat az EU-hoz benyújtott kérelem benyújtásának időpontjára.

2. Ezután a harmadik országbeli kérelmezők csak akkor nyújthatnak be kérelmet, ha a származási országban érvényes földrajzi árujelzőkre vonatkozó rendszer oltalma alatt állnak, így Magyarországról csak az EU által már bejegyzett termékek esetében lesz lehetőség kérelem benyújtására az Egyesült Királyságban.

3. Az Egyesült Királyságban új földrajzi árujelző logók kerülnek bevezetésre fokozatosan 2021. január 1-jétől. Az EU logók kötelező használata 3 éves átmeneti időszak után megszűnik.  A borok és szeszes italok földrajzi árujelzői esetében a logók használata továbbra is opcionális marad.

További információk a Jogi jellegű információk menüpont Szellemi tulajdonjog pontjának a Földrajzi Árujelzőkre vonatkozó alpontjában találhatók.