A kilépési megállapodás alapján az egyesült királysági állampolgárok az átmeneti időszakban (2020. december 31-ig) Magyarországon engedélymentesen vállalhattak munkát. Jogi státuszuk megegyezik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezőkével, amennyiben regisztrációs kötelezettségüknek eddig az időpontig eleget tettek. A regisztrációs igazolás legfeljebb 2021. december 31-ig érvényes.

A regisztrációs igazolással (tartózkodási kártyával, állandó tartózkodási kártyával) rendelkező egyesült királysági állampolgár valamint családtagja 2021. december 31-ig kérelmezheti nemzeti letelepedési engedély, illetve EK letelepedési engedély kiadását az idegenrendészeti hatóságtól. A letelepedési engedéllyel rendelkezőt a letelepedett státusz illeti meg, amely alapján munkavállalása Magyarországon engedélymentes.  

Amennyiben 2021. január 1-jét követő időponttól kíván Magyarországon munkát végezni az egyesült királysági állampolgár, illetve családtagja, az Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnésére tekintettel a harmadik országbeliekre irányadó általános szabályok alapján munkavállalási engedéllyel, vagy összevont kérelmezési eljárás keretében kiadott, munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel teheti meg.