Rendezett kilépés

A megállapodás alapján az egyesült királysági állampolgárok Magyarországon engedélymentesen vállalhatnak munkát. Jogi státuszuk megegyezik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezőkével, regisztrációs kötelezettségüknek kell eleget tenniük.

Rendezetlen kilépés

Az Egyesült Királyság, a kilépés napjáig Magyarországra érkező állampolgárai, akik rendelkeznek regisztrációs igazolással, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgároknak minősülnek, foglalkoztatásuk esetén a munkavégzést a foglalkoztatás helye szerint illetékes járási hivatalnak kell bejelenteni. A foglalkoztatás engedélymentes. Ezek a brit állampolgárok kérelmet nyújthatnak be nemzeti letelepedési engedélyre a kilépést követő 3 éven belül. A nemzeti letelepedési engedéllyel rendelkezők munkavállalási engedély nélkül foglalkoztathatóak Magyarországon.

A kilépést követően érkező egyesült királysági állampolgár, illetve azon egyesült királysági állampolgárok foglalkoztatásához, akik regisztrációjára nem kerül sor a kilépés időpontjáig,  munkavállalási engedély szükséges. Foglalkoztatásukat a munkavégzés helye szerint illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni. 90 napot meghaladó munkavégzés esetén a munkavállalási célú tartózkodási engedély-kérelmet a Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság regionális igazgatóságához kell benyújtani, a munkavállalás tekintetében a kormányhivatalok szakhatóságként járnak el. 

További információk a http://bevandorlas.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=62&Itemid=816&lang=en# címen érhetők el.