Rendezett kilépés

Rendezett kilépés esetén a Nagy-Britannia és az EU közötti megállapodás 2020. december 31-éig változatlanul alkalmazni rendeli a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet (Koordinációs rendelet) és a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet (a továbbiakban: uniós rendeletek) szabályait, így változatlanul irányadóak az alkalmazandó jogra vonatkozó szabályok, és érvényesül az egy tagállam joghatóságának elve.

Rendezetlen kilépés

Joghatóság, biztosítási kötelezettség

Rendezetlen kilépés esetén Nagy-Britannia harmadik államnak minősül, tekintettel arra, hogy nem tagja az EU-nak és Magyarország vonatkozásában nem áll fenn szociális biztonsági megállapodás. Ezért párhuzamos munkavégzés esetén létrejöhet kettős biztosítás és járulékfizetési kötelezettség. Kiküldetések esetén a Tbj. szabályai irányadóak. 

Egészségügy szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség

Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség teljesítésének előfeltétele, hogy a természetes személy megszakítás nélkül legalább egy éve a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezzen. E szabály alkalmazásakor rendezetlen kilépés esetére is biztosítjuk, hogy az Egyesült Királyság területén létesített lakó-, tartózkodási helyet is figyelembe kell venni.

Alkalmazandó jog, biztosítási kötelezettség

  • Rendezett kilépés esetén

Rendezett kilépés esetén − az EU és az Egyesült Királyság közötti megállapodás értelmében − 2020. december 31-ig az uniós rendeletekben foglalt rendelkezések lesznek alkalmazandóak. Így az alkalmazandó jogra vonatkozó rendelkezések továbbra is hatályban maradnak, összhangban az egyetlen alkalmazandó jog elvével.

  • Rendezetlen kilépés esetén

Rendezetlen kilépés esetén az Egyesült Királyság a szociális biztonsági rendszer szempontjából harmadik országnak tekintendő, mivel az Egyesült Királyság és Magyarország között nincs érvényes szociális biztonsági egyezmény. Ezért párhuzamos munkavégzés esetén előfordulhat kettős biztosítási és járulékfizetési kötelezettség fennállása. A kiküldés tekintetében a kilépés időpontjától fogva a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak. Ennek ellenére a Tbj. kiküldésre vonatkozó rendelkezései hatályban maradnak a törvény által meghatározott átmeneti időszak végéig. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Magyarországból az Egyesült Királyságba, illetve az Egyesült Királyságból Magyarországra irányuló, a kilépés időpontjában folyamatban lévő kiküldést a Tbj. vonatkozó rendelkezései értelmében továbbra is kiküldésnek kell tekinteni annak befejeztéig, de legkésőbb 2020. december 31-ig.

Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség

Az inaktív személyek külömböző csoportjait terhelő egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget illetően a Tbj. előírja, hogy a természetes személyeknek a bejelentést megelőzően megszakítás nélkül egy éven keresztül Magyarország területén állandó tartózkodási hellyel kell rendelkezniük. A Tbj. módosítása értelmében a kilépés előtt az Egyesült Királyság területén lévő állandó tartózkodási hely 2020. december 31-ig e célból figyelembe vehető.

A kilépés időpontjában az Egyesült Királyságban élő és/vagy ott dolgozó, de Magyarországon (is) állandó tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgároknak egészségügyi szolgáltatási járulékot kell majd fizetniük, melynek összege 2019.-ben 7 500 Ft.

Az egészségügyi ellátásra vonatkozó jogosultságot igazoló TAJ-kártyát az igénylő lakóhelye szerinti megyei Kormányhivatal megyeszékhely szerinti Járási Hivatala állítja ki. Az igénylésre és az alaki követelményekre vonatkozó további információkról az alábbi weboldalon tájékozódhat:

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/ellatasra_jogosultsag_igazolasa/taj_kartya

Fizetési kötelezettség bejelentése

Az érintett személyek az egészségügyi szolgáltatási járulékkal kapcsolatos további információkról a 91. számú információs füzetből tájékozódhatnak. A füzet elérhető az alábbi linken:

https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz

Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre történő regisztrációhoz a 19T1011 számú nyomtatvány kitöltése szükséges.

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/19T1011.html