Tartózkodási jog az átmeneti időszak végéig

 

Magyarország – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény rendelkezései szerint – 90 napot meghaladó tartózkodás esetére vonatkozóan regisztrációs rendszert működtet az itt tartózkodó uniós polgárokra vonatkozóan: regisztrációs igazolást, valamint öt év tartózkodást követően állandó tartózkodási kártyát szerezhetnek. A harmadik országbeli állampolgár családtagok számára tartózkodási kártya, illetve öt év után állandó tartózkodási kártya kerül kiállításra. Az uniós állampolgárok és családtagjaik már az első magyarországi idegenrendészeti okmány megszerzésével állandó lakóhelyet létesítenek, lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal is rendelkeznek.

 

Részletes információ található az eljárásról a következő linken, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján (www.bevandorlas.hu): EGT állampolgárokra és harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagokra vonatkozóan.

 

A Kilépési Megállapodás szerint egy átmeneti időszak lépett életbe, amely alatt 2020 végéig az állampolgárok beutazási és tartózkodási jogait alapvetően nem érinti változás. A szabad mozgás jogára vonatkozó szabályozás továbbra is hatályos a brit állampolgárokra és családtagjaikra, tehát a Magyarországra érkezők részére 90 napot meghaladó tartózkodás esetében továbbra is regisztrációs igazolás/tartózkodási kártya kerül kiállításra.

 

Jogok továbbélése az átmenet után

 

Azok a brit állampolgárok és családtagjaik, akik az átmeneti időszak végéig bezárólag érkeznek Magyarországra, az uniós tagság folytán megszerzett jogaikat az átmenetet követően is megtarthatják, nemzeti letelepedési engedély keretében.


A letelepedési engedély iránti kérelmet az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósághoz kell benyújtani. A kérelem 2021. január 1–től 2021. december 31-ig benyújtható, ezidő alatt a korábbi okmányok (regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya, állandó tartózkodási kártya) érvényességüket megőrzik.


Az eljárásról részletes tájékoztató található az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján.

 

Az átmeneti időszakot követően újonnan érkező személyek

 

Eltérő megállapodás hiányában a Kilépési Megállapodás szerinti átmeneti időszakot követően újonnan érkező brit állampolgárok és családtagjaik a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó általános szabályok hatálya alá esnek.

 

A rövid távú (bármely 180 napos időszakon belül 90 napot meg nem haladó) tartózkodásra vonatkozóan az Európai Unió rendeletet fogadott el, amely a brit állampolgárokat az átmeneti időszakot követően is mentesíti a vízumkötelezettség alól, amennyiben az uniós polgárok ugyanúgy mentesülnek az Egyesült Királyság vízumkötelezettsége alól.

 

Harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozóan a 90 napot meghaladó tartózkodásra vonatkozó feltételeket Magyarországon a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény határozza meg, a tartózkodás célját alapul véve. A hatályos szabályozás szerinti eljárásokról részletes tájékoztató található az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján, a www.bevandorlas.hu oldalon.