Tartózkodási jog az átmeneti időszak alatt

 

Magyarország – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény rendelkezései szerint – 90 napot meghaladó tartózkodás esetére vonatkozóan regisztrációs rendszert működtet az itt tartózkodó uniós polgárokra vonatkozóan: regisztrációs igazolást, valamint öt év tartózkodást követően állandó tartózkodási kártyát szerezhetnek. A harmadik országbeli állampolgár családtagok számára tartózkodási kártya, illetve öt év után állandó tartózkodási kártya kerül kiállításra. Az uniós állampolgárok és családtagjaik már az első magyarországi idegenrendészeti okmány megszerzésével állandó lakóhelyet létesítenek, lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal is rendelkeznek.

 

Részletes információ található az eljárásról a következő linken, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján (www.bevandorlas.hu): EGT állampolgárokra és harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagokra vonatkozóan.

 

A Kilépési Megállapodás szerint egy átmeneti időszak lép életbe, amely alatt az állampolgárok beutazási és tartózkodási jogait alapvetően nem érinti változás. A szabad mozgás jogára vonatkozó szabályozás továbbra is hatályos a brit állampolgárokra és családtagjaikra, tehát a Magyarországra érkezők részére 90 napot meghaladó tartózkodás esetében továbbra is regisztrációs igazolás/tartózkodási kártya kerül kiállításra.

 

Jogok továbbélése az átmenet után

 

Azok a brit állampolgárok és családtagjaik, akik az átmeneti időszak végéig bezárólag érkeznek Magyarországra, az uniós tagság folytán megszerzett jogaikat az átmenetet követően is megtarthatják. A Kilépési Megállapodás alapján biztosítandó ezen új státuszra és az annak megszerzésére vonatkozó hazai részletszabályok jelenleg még nem kerültek kialakításra. Azonban a fentiek szerinti regisztráció, illetve a tartózkodási kártya kiváltása várhatóan alapvető feltételét képezi majd a jövőbeni státusznak.

 

Az átmeneti időszakot követően újonnan érkező személyek

 

Az Egyesült Királyság és az EU közti jövőbeni kapcsolatokra vonatkozó, jelenleg még folyamatban lévő tárgyalások részét képezi a személyek mobilitása is.

 

Eltérő megállapodás hiányában a Kilépési Megállapodás szerinti átmeneti időszakot követően újonnan érkező brit állampolgárok és családtagjaik a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó általános szabályok hatálya alá esnek majd.

 

A rövid távú (bármely 180 napos időszakon belül 90 napot meg nem haladó) tartózkodásra vonatkozóan az Európai Unió rendeletet fogadott el, amely a brit állampolgárokat az átmeneti időszakot követően is mentesíti a vízumkötelezettség alól, amennyiben az uniós polgárok ugyanúgy mentesülnek az Egyesült Királyság vízumkötelezettsége alól.

 

Harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozóan a 90 napot meghaladó tartózkodásra vonatkozó feltételeket Magyarországon a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény határozza meg, a tartózkodás célját alapul véve. A hatályos szabályozás szerinti eljárásokról részletes tájékoztató található az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján, a www.bevandorlas.hu oldalon.