Magyarország jelenleg – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény rendelkezései szerint – regisztrációs rendszert működtet az itt tartózkodó uniós, így a brit polgárokra vonatkozóan: regisztrációs igazolást, valamint öt év tartózkodást követően állandó tartózkodási kártyát szerezhetnek. A brit állampolgárok harmadik országbeli családtagjai számára jelenleg tartózkodási kártya, illetve öt év után állandó tartózkodási kártya kerül kiállításra. A brit állampolgárok és családtagjaik már az első magyarországi idegenrendészeti okmány megszerzésével állandó lakóhelyet létesítenek, lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal is rendelkeznek. 

Részletes információ található az eljárásról a következő linken, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján (http://www.bmbah.hu/index.php?lang=hu): EGT állampolgárokra és  harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagokra vonatkozóan. 

Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történő kilépése változást hoz a Magyarországon élő brit állampolgárok és harmadik országbeli családtagjaik kilépés utáni tartózkodási jogára vonatkozó szabályozásban. A magyar kormány szándéka reciprocitáson alapuló kedvező bánásmód alkalmazására irányul. 

A brit állampolgárok és családtagjaik fentiek szerinti regisztrációja, illetve tartózkodási kártyájának kiváltása alapvető feltételét képezi majd a jövőbeni státuszuknak, ennek megléte tehát meghatározó fontosságú lesz. 

Rendezett kilépés

A Kilépési Megállapodás tervezete szerint egy 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszak lép életbe, amely alatt az állampolgárok tartózkodási jogait alapvetően nem érinti változás. Ezen időszakban az uniós közösségi jog, valamint az azon alapuló hatályos nemzeti szabályozás érvényesül. Az átmeneti időszak alatt Magyarországra érkezők részére továbbra is regisztrációs igazolás, illetve tartózkodási kártya kerül kiállításra. Azok a brit állampolgárok és családtagjaik, akik 2020. december 31-ig bezárólag érkeznek Magyarországra, az uniós tagság folytán megszerzett jogaikat 2021. január 1-jét követően is megtarthatják.

Rendezetlen kilépés

A kormány a megállapodás nélküli kilépés esetében is arra törekszik, hogy a kilépést megelőzően szabad mozgás és tartózkodás jogát élvező személyek a kilépést követően is folytathassák tartózkodásukat Magyarországon, kedvezményes szabályozás keretében. 

2019. március 26-án kihirdetésre került az egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló 2019. évi XV. törvény. E törvény kedvezményes tartózkodási státusz megszerzésének lehetőségéről rendelkezik a kilépéskor Magyarországon lakóhellyel rendelkező brit állampolgárok és családtagjaikra vonatkozóan. A törvény rendelkezései a kilépés dátumát követően alkalmazhatóak. A törvény szövege elérhető a https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/d428b2f52d7ada64faf7a32c2144dc875c5c92b1/megtekintes oldalon.

2019. évi LXXXVII. törvény rendezetlen kilépés esetére lehetővé teszi, hogy a kilépést megelőzően Magyarországon élő, de a regisztrációs kötelezettségnek a kilépés időpontjáig eleget nem tevő egyesült királysági állampolgárok a regisztrációt 2020. december 31-ig teljesítsék.  E türelmi időszak alatt teljesített regisztrációt úgy kell tekinteni, mintha az a kilépési időpontig megtörtént volna.

Az új szabályozás értelmében a kilépés időpontjában Magyarországon lakóhellyel rendelkező brit állampolgárok és családtagjaik nemzeti letelepedési engedély megszerzésére lesznek jogosultak három év előzetes tartózkodást követően, a lakhatásra, megélhetésre és egészségügyi biztosításra vonatkozó feltételek vizsgálata nélkül. A vonatkozó kérelmet legkésőbb a kilépési időpontot követő három évig lehet előterjeszteni. A három év tartózkodási időtartam eléréséig az érintettek részére a korábban kiadott okmány (regisztrációs igazolás/tartózkodási kártya/állandó tartózkodási kártya) megőrzi érvényességét.

Nemzeti letelepedési engedélyt szerezhetnek továbbá – bizonyos feltételekkel – a kilépési időpontot követő három évig a letelepedett brit állampolgár további családtagjai, akikkel a családi kapcsolat a kilépést megelőzően fennállt. Azon érintettek, akik már öt éve jogszerűen tartózkodnak Magyarországon, bizonyos feltételek mellett huzamos tartózkodási (EK letelepedési) engedélyt szerezhetnek majd.

Újonnan érkező személyek

A kilépést követően – illetve megállapodás esetén az átmeneti időszakot követően – újonnan érkező brit állampolgárok és családtagjaik a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó általános szabályok hatálya alá esnek. A rövid távú (bármely 180 napos időszakon belül 90 napot meg nem haladó) tartózkodásra vonatkozóan az Európai Bizottság rendeletjavaslatot fogadott el, amely a brit állampolgárokat mentesíti a vízumkötelezettség alól, amennyiben az uniós polgárok ugyanúgy mentesülnek az Egyesült Királyság vízumkötelezettsége alól. A 90 napot meghaladó tartózkodásra vonatkozó feltételeket Magyarországon a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény határozza meg, a tartózkodás célját alapul véve. A hatályos szabályozás szerinti eljárásokról részletes tájékoztató található az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján, a www.bevandorlas.hu oldalon.