Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból azt eredményezi, hogy az Egyesült Királyság EU-n kívüli „harmadik ország” lesz a polgári ügyekben való igazságügyi együttműködés szempontjából is. Ennek következtében a magyar-brit vonatkozású polgári ügyek intézésének rendje, az együttműködés módja is változni fog.

A kilépést követően a megállapodás 66-69. cikke szerint kell eljárni, figyelemmel a Kilépési Megállapodás 126. cikkében megállapításra került, 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszakra, amely szerint az az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban az időszak végéig az uniós jog alkalmazandó.

Eszerint az átmeneti időszak lejárta előtt indult eljárásokban a magyar és a brit bíróságok még a vonatkozó uniós rendeletek alapján állapítják meg joghatóságukat, és az átmeneti időszak végéig indult eljárásokban hozott határozatok kölcsönös elismerésére és végrehajtására még a vonatkozó uniós jogszabályok alapján lehetőség van. A szerződésekre és a szerződésen kívüli károkozásra az uniós rendeletek alapján állapítja meg a brit bíróság is az alkalmazandó jogot, amennyiben a szerződéskötésre vagy a szerződésen kívüli károkozásra az átmeneti időszak vége előtt került sor. Az európai fizetési meghagyásra és a kisértékű követelésekre vonatkozó eljárás a vonatkozó uniós rendeletek alapján folytatható, amennyiben a kérelmet az átmeneti időszak végéig benyújtják. A még folyamatban lévő fizetésképtelenségi eljárásokra a vonatkozó uniós rendeletek (a 1346/2000/EK tanácsi rendelet és az azt újraszabályozó (EU) 2015/848 parlamenti és tanácsi rendelet) alkalmazandók, amennyiben a fizetésképtelenségi főeljárást még az átmeneti időszak vége előtt indították meg.

Az Egyesült Királyság fizetésképtelenségi nyilvántartása nem fog majd kapcsolódni a tagállami fizetésképtelenségi nyilvántartások összekapcsolására szolgáló EU informatikai rendszerhez. Az egyesült királyságbeli fizetésképtelenségi szabályozás változásairól a jövőben nem fog majd tájékoztatást nyújtani az európai igazságügyi portál.

A magyar és a brit központi hatóságok együttműködése még az uniós rendeletek alapján folytatódhat azokban a tartási és szülői felelősségi ügyekben, amelyekben a megkeresett központi hatóság a kérelmet az átmeneti időszak végéig kézhez kapja. Az uniós jogszabályok alapján folytatódik az együttműködés azokban a kézbesítési, bizonyításfelvételi és jogi segítségnyújtási ügyekben, amelyekben a kérelmet a megkeresett hatóság az átmeneti időszak lejártáig kézhez kapja. Szintén az uniós jogszabályok alapján folytatódik az együttműködés az áldozatok kárenyhítése kapcsán, ha a kérelmet a döntő hatóság az átmeneti időszak lejártáig kézhez kapja, illetve a polgári és kereskedelmi közvetítői eljárásokban, ha a felek az átmeneti időszak lejártáig megállapodtak a közvetítő igénybevételével kapcsolatban, vagy a közvetítést a bíróság elrendelte, vagy a bíróság a feleket a közvetítés igénybevételére felhívta.