Annak az egyesült királysági állampolgárnak az esetében, aki Magyarországon dolgozott és az álláskeresési járadék megállapítását kéri, amennyiben regisztrációs igazolással, letelepedési engedéllyel, vagy EK letelepedési engedéllyel rendelkezik, a Magyarországon keletkezett munkaviszonyban töltött időket is figyelembe kell venni. Amennyiben az álláskeresési járadék megállapítását Magyarországon kéri, akkor az utolsó három évben Magyarországon vagy más EGT tagállamban és az Egyesült Királyságban munkaviszonyban töltött időket kell figyelembe venni.

Amennyiben a 2020. december 31 előtt Magyarországon dolgozó egyesült királysági állampolgár rendelkezik regisztrációs igazolással, annak érvényessége alatt, vagyis legfeljebb 2021. december 31-ig a korábbi szabályoknak megfelelően szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik.  Ennek megfelelően Magyarországon álláskeresőként nyilvántartásba vehető és részére álláskeresési járadékra szerezhet jogosultságot megállapítható.

Ha az egyesült királysági állampolgár a regisztrációs igazolás birtokában 2021. december 31-ig kérelmezi letelepedési engedély vagy EK letelepedési engedély kiadását, ezen engedélyek birtokában letelepedett jogállást szerez, vagyis a magyar állampolgárokéval azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik, ami alapján álláskeresőként nyilvántartásba vehető, és álláskeresési járadékra szerezhet jogosultságot.

Amennyiben az egyesült királysági állampolgár nem kérte 2020. december 31-ig a regisztrációs igazolás kiadását, akkor harmadik országbeli állampolgárnak minősül, álláskeresőként nyilvántartásba nem vehető, és így álláskeresési járadék sem állapítható meg részére.

Amennyiben 2021. január 1-t követően kíván Magyarországon dolgozni az egyesült királysági állampolgár, harmadik országbeli állampolgárnak minősül. Álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre és álláskeresési ellátásra az összevont tartózkodási engedéllyel rendelkezők szereznek jogosultságot, miután legalább 6 hónapig munka viszonyban álltak Magyarországon.