Rendezett kilépés

Az álláskeresési járadék megállapításánál a Magyarországon munkaviszonyban töltött időket is figyelembe kell venni.

Rendezetlen kilépés 

A kilépést követően a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet már az egyesült királysági állampolgárokra az alábbi módon vonatkozik.

Abban az esetben, ha az álláskeresési járadékra való jogosultság a kilépés dátumát megelőzően került megállapításra, a 883/2004/EK rendelet rendelkezései az irányadóak.

Abban az esetben, ha az álláskeresési járadékra való jogosultság a kilépés dátumát követően került megállapításra a kilépés dátumát megelőzően az Egyesült Királyság területén teljesített olyan időszakra vonatkozóan, melyet az Egyesült Királyság illetékes hatósága is biztosítási időszakként ismert el, biztosítási időszaknak minősül a 883/2004/EK rendelet 1(t) Cikke alapján.

Abban az esetben, ha az álláskeresési járadék való jogosultság a kilépés dátumát követően került megállapításra a munkanélküli ellátásra való jogosultsággal kapcsolatban a 883/2004/EK rendelet 61. cikke rendelkezik.

 Nem érvényesül az az elv, hogy a legutolsó munkavállalás helye szerinti tagállam rendelkezik joghatósággal az ellátás megállapítására. Ebből következik, hogy az álláskeresési járadék megállapítását a kilépést követően csak az Egyesült Királyságban kérhetik, az ott hatályos jogszabályok alapján.