Vám

Rendezett kilépés

Megállapodással történő kilépés esetén a kilépés időpontját követően átmeneti időszak veszi kezdetét, melynek végéig az Egyesült Királyság az EU vámuniójában marad, így a jelenlegi helyzettel megegyezően vámformalitásra és vámfizetésre nem kerül sor. A 2020. december 31-ig tartó és meghosszabbítható átmeneti időszak után vagy a Kilépési Megállapodás az Írországra/Észak-Írországra vonatkozó Jegyzőkönyvének rendelkezéseit kell alkalmazni, vagy az addig kidolgozásra kerülő új Egyesült Királyság - EU megállapodást. Az átmeneti időszak vége előtt induló és utána véget érő eljárásokat fő szabályként az uniós jogszabályok szerint kell lezárni.

Rendezetlen kilépés

Megállapodás nélküli kilépés (no deal) esetén az Egyesült Királyság a kilépés időpontjától olyan harmadik országgá válik vám szempontból, amellyel nincs az EU-nak sem kereskedelempolitikai, sem vámügyi megállapodása. Külön megállapodás hiányában ezért az általános szabályokat, azaz az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU Rendeletet és végrehajtási szabályait kell alkalmazni. Az Egyesült Királyság-EU áruforgalomban az általános szabályok szerint vámellenőrzésre, vámformalitásokra és vám és nem közösségi adók fizetésére kerül sor, melyre az EU bármely tagállamában sor kerülhet. Olyan vállalatok részére, amelyek eddig nem végeztek vámeljárást is magába foglaló külkereskedelmi tevékenységet (mert az Egyesült Királyság-EU kereskedelemben erre eddig nem volt szükség), elsőként EORI szám igénylése javasolt, melyre bármely uniós tagállamban a vámhatóságnál van lehetőség. Kérdés esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Váminformációs Központja rendelkezésre áll: e-mail: qJCgBEOmLivsFhxTe3YlMdmFtLmluZm9AbmF2Lmdvdi5odQ==, telefon: +36  (1) 250-9500.