2021. január 1-jével az Egyesült Királyság vámjogi értelemben harmadik országnak számít. Észak-Írországra a Kilépési Megállapodás különleges rendelkezéseket tartalmaz.

Az EU vámhatárán vámformalitásokra kerül sor (pl. árunyilatkozat, biztonsági és védelmi adatok), és a kereskedelempolitikai intézkedéseket (tilalmak és korlátozásokat) is alkalmazni kell, és bizonyos áruk (pl. hulladékok, veszélyes vegyi anyagok) behozatalához vagy kiviteléhez engedély kell. A szabadforgalomba bocsátás vámeljárás során az általános forgalmi adó mellett – ha a kedvezményes származást nem igazolják – vám fizetésére is sor kerül.

A lépésről-lépésre történő felkészüléshez az Európai Bizottság útmutatója ad segítséget.

Az Egyesült Királysággal kereskedő uniós gazdálkodók számára az Egyesült Királyság Kormánya ellenőrző listát állított össze:

https://www.gov.uk/eubusiness

A fentieken túl hasznos információkat nyújt a holland és a francia kormány tájékoztató portálja a várható eljárásokról:

https://www.getreadyforbrexit.eu/en/  

https://www.douane.gouv.fr/dossier/working-through-brexit-together