Vízum nélkül, személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel utazhattak be az EGT állampolgárok az Egyesült Királyságba az átmeneti időszakban. A londoni kormány 2020. október 8-án nyilvánosságra hozta az uniós polgárok belépéséről szóló tájékoztatóját az átmeneti időszak végét követő időszakra nézve (vagyis 2021. január 1-től kezdődően), amely megerősítette a legfeljebb hathónapos vízummentes belépés lehetőségét. 2021. október 1. után főszabályként a belépőknek útlevéllel kellett igazolniuk magukat, a nemzeti személyazonosító igazolványokat ettől az időponttól nem fogadták el. Kivételt képeztek a letelepedett vagy előzetes státusszal rendelkezők, akik esetében a belépést 2025 végéig személyivel is lehetővé teszik.

A szigetországban élő, maradni szándékozó uniós állampolgároknak regisztrálniuk kellett a brit hatóságoknál. Az uniós állandó tartózkodási kártya (permanent residence document) a brit kilépést követően megszűnt. Az addig kiadott kártyákat az új, „settled status” jogállásra kellett „becserélni”.

A Brexitet követő regisztrációval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

  • Az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok, köztük tehát a magyar állampolgárok egy online regisztrációs eljárás keretében letelepedett jogállást kérvényezhettek („settled status”), amennyiben 2020. december 31-én öt éve jogszerűen és folyamatosan az Egyesült Királyságban tartózkodnak.
  • Akik 2020. december 31-ig még nem töltöttek el öt évet az ország területén, azok a regisztrációt követően ideiglenes tartózkodási engedélyt („pre-settled status”) kaphatnak, hogy elérhessék a letelepedett jogálláshoz szükséges öt éves időtartamot (ennek megtörténtét követően kérvényezhetik a letelepedett jogállást). Kérjük az állampolgárokat, hogy aktívan figyeljék, elérték-e a „settled status” megszerzéséhez szükséges öt év tartózkodást, ugyanis az új jogállás megszerzése nem lesz automatikus, hanem az állampolgároknak külön kérvényezniük kell. Kérvényezés hiányában a tartózkodási jog elveszik.

A letelepedett jogállás iránti kérelem benyújtására a kilépési megállapodás értelmében 2021. június 30-ig van lehetőség, vagyis az uniós polgárok egészen eddig az időpontig kérelmezés nélkül is védelemben részesülnek. Mindazok benyújthatnak ilyen regisztrációs kérelmet, akik az átmeneti időszak végéig érkeznek az Egyesült Királyságba. A magyar állampolgároknak azt javasoljuk, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a kérelem benyújtását, azt minél hamarabb tegyék majd meg (figyelembe véve, hogy ehhez érvényes személyazonosító okmánnyal is rendelkezniük kell)!

Az online kérelmezés jelenleg három főbb lépcsőből áll.

  1. A kérelmezőnek először bizonyítania kell a személyazonosságát. Ehhez be kell szkennelnie az útlevelét és fel kell töltenie egy arcképet az „EU Exit: ID Check” mobilapplikáción keresztül, ugyanakkor kivételesen lehetőség van az iratok postán való beküldésére is.
  2. Másodszor bizonyítania kell a lakcímét és öt éves itt tartózkodását, amihez például elég lehet a kérelmező National Insurance (NI) számának megadása. NI szám hiányában egyéb irattal is igazolni lehet a lakcímet, például P60 fizetési jegyzékkel, banknyilatkozattal vagy közműszámlával.
  3. Harmadszor nyilatkozni kell az esetleges büntetett előéletéről.

A fentiekből következően nem kell igazolni az átfogó egészségbiztosítási jogviszony fennállását, a külföldre utazásokat vagy a jövedelmi szintet, illetőleg ujjlenyomatot sem kell adni, ugyanis a brit belügyminisztérium (Home Office) a regisztráció során megadott adatok és a már létező állami adatbázisok alapján fogja megállapítani a „settled status” jogszerűségét.

A jelentkező uniós polgárokat csak abban az esetben (vagy csak arra az időszakra) kérik bizonyítékok beadására, ha a brit adatbázisok alapján nem állapítható meg a tartózkodás jogszerűsége. 

A brit kormány telefonos és online segítségnyújtást is biztosít a regisztrációs eljárás sikeres teljesítése érdekében.

A tartózkodás „folyamatosságára” vonatkozó követelmény várhatóan azt fogja jelenteni, hogy a kérelmező bármely 12 hónapos időszakon belül nem tartózkodott összesen hat hónapnál többet az Egyesült Királyság területén kívül. Kivételek a hat hónapos szabály alól: olyan fontos okból való külföldön tartózkodás, mint a terhesség, szülés, súlyos betegség, szakmai képzés, kötelező katonai szolgálat teljesítése vagy munkahelyi kiküldetés. A távolmaradás azonban ezekben az esetekben sem haladhatja majd meg a 12 hónapot! A hat (vagy kivételesen 12 hónapnál) hosszabb távolmaradás mellett a tartózkodás „folyamatosságát” megszakítja az Egyesült Királyság területéről való kitoloncolás és kitiltás, illetőleg a szabadságvesztés (börtön) büntetés, vagyis ezekben az esetekben a megkövetelt öt év tartózkodási idő újraindul.

A jelenlegi szabályok szerint kiadott állandó tartózkodási dokumentum („permanent residence document”) megléte nem mentesít a „settled status” megszerzésének követelménye alól, azonban a várakozások szerint egy egyszerűsített és ingyenes eljárásban lehet majd átváltani az új, letelepedett jogállásra.