Rendezett kilépés

Rendezett kilépés esetén továbbra is vízum nélkül, személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel utazhatnának be az EGT állampolgárok. Az Egyesült Királyságban élő, maradni szándékozó magyar állampolgároknak regisztrálniuk kell majd a Brexitet követően egy meghatározott határidőn belül a brit hatóságoknál. A jelenlegi (uniós) állandó tartózkodási kártya (permanent residence document) a brit kilépést követően megszűnik és már nem lesz igényelhető. Az addig kiadott kártyákat az új, „settled status” jogállásra kell majd „becserélni”.  Emellett - bár a brit hatóságok tervei szerint alapesetben nem a kérelmezőknek kell bizonyítaniuk a tartózkodási joguk meglétét, azonban a brit állami adatbázisokban esetleg fellépő hiányosságok miatt - javasoljuk, hogy aki a Brexit után is az Egyesült Királyságban kíván maradni, elővigyázatosságból gyűjtse össze a (folyamatos) tartózkodását, munkahelyét, biztosítását stb. (bármilyen módon, de hitelesen) igazoló dokumentumokat saját maga és családtagjai vonatkozásában is. 

A Brexitet követő regisztrációval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

  • Rendezett kilépés esetén az Egyesült Királyságban jelenleg is élő uniós polgárok, köztük tehát a magyar állampolgárok a Brexitet követően egy online regisztrációs eljárás keretében letelepedett jogállást kérvényezhetnek („settled status” vagy más néven „indefinite leave to remain”), amennyiben 2020. december 31-én öt éve jogszerűen és folyamatosan az Egyesült Királyságban tartózkodnak.
  • Akik 2020. december 31-ig még nem töltöttek el öt évet az ország területén, azok a regisztrációt követően ideiglenes tartózkodási engedélyt („pre-settled status” vagy „limited leave to remain”) kaphatnak, hogy elérhessék a letelepedett jogálláshoz szükséges öt éves időtartamot (ennek megtörténtét követően kérvényezhetik a letelepedett jogállást). Kérjük az állampolgárokat, hogy aktívan figyeljék, elérték-e a „settled status” megszerzéséhez szükséges öt év tartózkodást, ugyanis az új jogállás megszerzése nem lesz automatikus, hanem az állampolgároknak külön kérvényezniük kell. Kérvényezés hiányában a tartózkodási jog elveszik.
  • A letelepedett jogállás vagy az ideiglenes tartózkodási engedély lesz majd várhatóan szükséges ahhoz, hogy az uniós polgárok továbbra is szabadon tartózkodhassanak az Egyesült Királyság területén, munkát vállalhassanak, igénybe vehessék a közszolgáltatásokat, beleértve az egészségügyi ellátásokat, és állampolgársági kérelmet nyújthassanak be. A jelenlegi tervek szerint a regisztrációs eljárás végén egyúttal egy bármikor lekérdezhető digitális személyazonosság is létrejönne, amely arra szolgálna, hogy védelemben részesítse az uniós polgárokat a lakásbérbeadókkal, bankokkal és közszolgáltatókkal való érintkezések során. Ennek megfelelően fontos, hogy az érintett magyar állampolgárok elvégezzék majd a regisztrációt.
  • A „settled status” és „pre-settled status” jelenleg tesztfázisban már igényelhető, hivatalos indulása azonban a kilépés idejére várható. 

A letelepedett jogállás iránti kérelem benyújtására a kilépési megállapodás értelmében (tehát rendezett kilépés esetén) 2021. június 30-ig lesz lehetőség, vagyis az uniós polgárok egészen eddig az időpontig kérelmezés nélkül is védelemben fognak részesülni. Rendezett kilépés esetén mindazok benyújthatnak ilyen regisztrációs kérelmet, akik az átmeneti időszak végéig (tehát akár a Brexit hivatalos időpontja után) érkeznek az Egyesült Királyságba. A magyar állampolgároknak azt javasoljuk, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a kérelem benyújtását, azt minél hamarabb tegyék majd meg (figyelembe véve, hogy ehhez érvényes személyazonosító okmánnyal is rendelkezniük kell)!

A jelenlegi tervek alapján a kérelmezést elsősorban internetes böngészőn, illetve egy letölthető mobilalkalmazáson keresztül, online lehet majd elvégezni. Az online kérelmezés jelenleg három főbb lépcsőből áll.

  1. A kérelmezőnek először bizonyítania kell a személyazonosságát. Ehhez be kell szkennelnie az útlevelét és fel kell töltenie egy arcképet, ugyanakkor lehetőség lesz az iratok postán való beküldésére is (személyigazolvánnyal egyelőre csak ez utóbbi módon lehet regisztrálni).
  2. Másodszor bizonyítania kell a lakcímét és öt éves itt tartózkodását, amihez például elég lehet a kérelmező National Insurance (NI) számának megadása. NI szám hiányában egyéb irattal is igazolni lehet a lakcímet, például P60 fizetési jegyzékkel, banknyilatkozattal vagy közműszámlával.
  3. Harmadszor nyilatkozni kell az esetleges büntetett előéletéről. Várhatóan erre csak a súlyos bűncselekmények miatti elítélések esetében lesz szükség, ugyanis egyedül ezek, illetve a visszaesőként elkövetett bűncselekmények fogják befolyásolni a „settled status” megítélését.

A fentiekből következően nem kell igazolni az átfogó egészségbiztosítási jogviszony fennállását, a külföldre utazásokat vagy a jövedelmi szintet, illetőleg ujjlenyomatot sem kell adni, ugyanis a brit belügyminisztérium (Home Office) a regisztráció során megadott adatok és a már létező állami adatbázisok alapján fogja megállapítani a „settled status” jogszerűségét.

A jelentkező uniós polgárokat csak abban az esetben (vagy csak arra az időszakra) kérik bizonyítékok beadására, ha a brit adatbázisok alapján nem állapítható meg a tartózkodás jogszerűsége. 

A brit kormány telefonos és online segítségnyújtást is biztosítani kíván a regisztrációs eljárás sikeres teljesítése érdekében, illetve indokolt esetben a tervek szerint személyes ügyintézésre is lesz lehetőség.

A tartózkodás „folyamatosságára” vonatkozó követelmény várhatóan azt fogja jelenteni, hogy a kérelmező bármely 12 hónapos időszakon belül nem tartózkodott összesen hat hónapnál többet az Egyesült Királyság területén kívül. Kivételek a hat hónapos szabály alól: olyan fontos okból való külföldön tartózkodás, mint a terhesség, szülés, súlyos betegség, szakmai képzés, kötelező katonai szolgálat teljesítése vagy munkahelyi kiküldetés. A távolmaradás azonban ezekben az esetekben sem haladhatja majd meg a 12 hónapot! A hat (vagy kivételesen 12 hónapnál) hosszabb távolmaradás mellett a tartózkodás „folyamatosságát” megszakítja az Egyesült Királyság területéről való kitoloncolás és kitiltás, illetőleg a szabadságvesztés (börtön) büntetés, vagyis ezekben az esetekben a megkövetelt öt év tartózkodási idő újraindul.

A jelenlegi szabályok szerint kiadott állandó tartózkodási dokumentum („permanent residence document”) megléte nem mentesít a „settled status” megszerzésének követelménye alól, azonban a várakozások szerint egy egyszerűsített és ingyenes eljárásban lehet majd átváltani az új, letelepedett jogállásra.

Rendezetlen kilépés

Rendezetlen kilépés esetén a brit kormány szintén egy „átmeneti időszakot” vezetne be 2021. január 1-ig, vagyis az új bevándorlási rendszer bevezetéséig. Az átmeneti időszak alatt továbbra is személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel utazhatnának be azok az EGT állampolgárok, akik legfeljebb három hónapig tartózkodnának UK területén. Ennek során munkát is végezhetnek vagy tanulmányokat folytathatnak. Három hónapot meghaladó időtartamra már „Európai tartózkodási engedélyért” kellene folyamodniuk, amely nem haladhatja meg a 36 hónapot és nem megújítható. A 36 hónap lejártát követően az EGT állampolgárok csak akkor maradhatnának az Egyesült Királyság területén, ha a 2021. január 1-eje utáni új (egyelőre még kidolgozás alatt álló) bevándorlási rendszerben kérelmeznek új státuszt, és megfelelnek az új bevándorlási feltételeknek. Az EGT állampolgárok nem-EGT családtagjai emellett csak külön engedéllyel utazhatnának be az országba. Ők az első belépésük után legfeljebb három hónapig tartózkodhatnának az Egyesült Királyságban, ezt követően családtagként nekik is ideiglenes tartózkodási engedélyt kellene kérelmezniük.

A kilépés időpontjában (tehát nem az átmeneti időszak végén) már az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós (ezen belül magyar) állampolgároknak ekkor is regisztrálniuk kell a letelepedett jogállást (settled status) vagy előzetes letelepedett jogállást (pre-settled status) biztosító rendszerbe, a rendezett kilépés esetén leírtak szerint. Ennek a határideje rendezetlen kilépés esetén azonban 2020. december 31. lenne.

A rendezetlen kilépés esetére szóló brit kormányzati tájékoztatók teljes terjedelmükben az alábbi linkeken olvashatók:

Fontos, hogy a magyar állampolgárok ne a különféle, adott esetben túlzó sajtóhírek alapján tájékozódjanak. A Brexittel kapcsolatos fontosabb, hivatalosan is megerősített információkat a londoni magyar  nagykövetség honlapján (https://london.mfa.gov.hu/   ) közzéteszik, és azokat szükség szerint folyamatosan frissítik. A brit tervekről a magyar nagykövetség is csak a brit féltől kapott tájékoztatás alapján tud információt adni. Emellett javasoljuk a brit kormányzati honlapon ( www.gov.uk ) közzétett és rendszeresen frissített tájékoztatók nyomonkövetését is, hiszen a brit eljárásokkal kapcsolatos hivatalos információforrásnak ezek tekinthetők. Ilyenek például az alábbi információs anyagok:

A következő linken lehet angol nyelvű e-mail értesítéseket kérni a brit kormányzattól: