Nem várható jelentősebb változás a felsőoktatás terén az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történő kilépése esetén. A továbbtanulási célú elismerés nem tartozik az Európai Unió jogának hatálya alá, így a tanulmányi időszakok elismerésére vonatkozó szabályok változatlanok maradnak. 

A magyar felsőoktatás továbbra is nyitott a brit állampolgárok számára, de a csak magyar és európai uniós polgárok számára elérhető lehetőségekben – például állami ösztöndíjas képzésben – brit állampolgárok csak viszonosság esetében részesülhetnek.

Az Erasmus+ program kapcsán a program részleges folytatása céljából és az Egyesült Királyságot érintő Erasmus+ tanulási célú mobilitási tevékenységek megzavarásának elkerülése érdekében. elfogadásra és kihirdetésre került az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/499 rendelete (2019. március 25.) az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére tekintettel az 1288/2013/EU rendelettel létrehozott Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatására vonatkozó rendelkezések megállapításáról.

A magyar felsőoktatási rendszerről a következő internetes elérhetőségen lehet tájékozódni:

  • www.naric.hu
  • http://studyinhungary.hu/