Rendezett kilépés

Amennyiben egy uniós polgár által az Egyesült Királyságban vagy egy egyesült királyságbeli állampolgár vagy családtagjaik által valamely tagállamban szerzett szakmai képesítést Magyarországon az illetékes hatóság az átmeneti időszak vége előtt elismert, az elismerés Magyarországon nem veszti hatályát.

Nem veszti hatályát az elismerő döntés abban az esetben sem, amikor az elismerés Magyarországon az európai uniós jog alapján történt, olyan harmadik országbeli szakmai képesítés esetén, amelyet az Egyesült Királyság korábban elismert és a képesítés tulajdonosa az Egyesült Királyság területén igazolt hároméves gyakorlatot szerzett. Ugyanígy nem veszti hatályát továbbá a szakmai tevékenységhez részleges hozzáférést biztosító elismerő döntés és az európai szakmai kártya sem.

Ha egy uniós polgár az Egyesült Királyságban vagy egy egyesült királyságbeli állampolgár vagy családtagja valamely tagállamban szerzett szakmai képesítésének uniós jog alapján való elismerését az átmeneti időszak vége előtt kérelmezi Magyarország illetékes hatóságától, a kérelmet a vonatkozó uniós jog alapján kell elbírálni és a döntést meghozni. Ugyanez vonatkozik az európai szakmai kártya kiadására is.

A brit képesítések elismerése ügyében a következő internetes elérhetőségen lehet tájékozódni:

https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/meik_oldalak

Rendezetlen kilépés

Az EgyEsült Királyság európai uniós tagságának megszűnését megelőzően kiadott, az Egyesült Királyságban megszerzett képesítést elismerő döntések nem vesztik hatályukat.

Folyamatban levő, az uniós jog alapján benyújtott elismerési kérelmek esetén az Egyesült Királyság európai uniós tagsága megszűnésének időpontja előtt az uniós polgár által az Egyesült Királyságban vagy az Egyesült Királyságbeli állampolgár által valamely tagállamban szerzett szakmai képesítés elismerése iránti kérelmek elbírálása a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos rendelkezések alapján történik.

Az Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnését követően benyújtott elismerés iránti kérelmek esetén az Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnésével az Egyesült Királyságban szerzett szakmai képesítések elismerésére az uniós jog alapján már nem lesz lehetőség. Ettől az időponttól kezdve az egyesült királyságbeli állampolgár az Egyesült Királyságban vagy valamely tagállamban szerzett – az adott szakmai képesítéshez szükséges megfelelő szintű – képesítésének elismerését a harmadik országból származó képesítések elismerésére vonatkozó szabályozás szerint kérelmezheti, és az elbírálás is ezen szabályozás szerint történik.

A brit képesítések elismerése ügyében a következő internetes elérhetőségen lehet tájékozódni:

https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/meik_oldalak