Rendezett kilépés

Megállapodással történő kilépés esetén a kilépés dátumát követő átmenti időszakban (2020. december 31-ig, de az átmenet időtartama közös megegyezéssel meghosszabbítható) továbbra is az EU tagállamok közötti forgalomra vonatkozó jövedéki szabályok alkalmazandóak, olyan esetben is, ha a jövedéki termékszállítás az átmeneti időszak végéig megkezdődött, de nem fejeződött be. Utóbbi esetben a szállítás befejeződéséig alkalmazhatóak az EU tagállamok közötti forgalomra vonatkozó szabályok. A jövedéki termékek forgalmára az átmeneti időszak lejártát követően (az Írország és Észak-Írország határszakasz kivételével) az importra, illetve az exportra vonatkozó szabályok alkalmazandóak.

Rendezetlen kilépés

Megállapodás nélküli kilépés esetén az Egyesült Királyság a kilépés napjától harmadik országnak minősül, a vele folytatott jövedéki áruforgalomban nem lesznek alkalmazhatóak az EU tagállamok közötti forgalomra vonatkozó jövedéki szabályok. A kilépés napjától az exportra és az importra vonatkozó szabályok alkalmazandóak. Javasoljuk az olyan Egyesült Királyságba vagy Egyesült Királyságból történő termékszállítások kerülését, amelyek a kilépés napjáig várhatóan nem fejeződnek be, ugyanis a kilépési dátumot keresztező jövedéki termékszállítások nagy valószínűséggel nem fejezhetőek be az EU tagállamok közötti forgalomra vonatkozó jövedéki szabályok szerint és a szállítások szabályos lezárására nem létezik egységes EU eljárásrend.