Közlekedési kedvezmények

Az utazási kedvezmények fajtái:

       I.             közszolgáltatási utazási kedvezmények

     II.            üzletpolitikai utazási kedvezmények.

I. Közszolgáltatási utazási kedvezmények

A közszolgáltatási utazási kedvezményeknek két csoportját különböztethetjük meg:

 

1. Magyarországi intézménnyel vagy szervezettel való jogviszonyhoz/magyarországi ellátáshoz kötött kedvezmények

 

A brit állampolgárok ezekre a kedvezményekre az Egyesült Királyság uniós tagságától függetlenül voltak jogosultak, a kedvezmények az adott magyarországi intézménnyel vagy szervezettel való jogviszonyhoz vagy valamely magyarországi ellátáshoz kötöttek. Az Egyesült Királyság állampolgárai a 2021. december 31-i határnaptól függetlenül jogosultak maradnak ezekre, amíg ezek a jogviszonyok/ellátások fennállnak.

 

Ilyen kedvezményjogosultságok például: a magyarországi nyugellátásban, rokkantsági ellátásban, rokkantsági járadékban, fogyatékossági támogatásban részesülés; magyarországi köznevelési vagy felsőoktatási intézménnyel való óvodai, tanulói vagy hallgatói jogviszony, magyarországi költségvetési szervekkel és intézményekkel való közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszony jogcímén nyújtott utazási kedvezmények.

 

A kilépést követően érkező brit állampolgárok szintén jogosultak lesznek ezekre a kedvezményekre a fentiekben jelzett magyarországi jogviszony/ellátás fennállása esetén.

 

Tanulói-hallgatói jogviszony jogcímén nyújtott utazási kedvezmények:

 

Azon egyesült királysági állampolgárok, akik magyarországi oktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban állnak, és ezáltal rendelkeznek magyar diákigazolvánnyal az alábbi utazási kedvezményekre jogosultak maradnak:

 1. nappali vagy esti munkarend esetén: a helyközi közlekedésben bármely viszonylatban 50%-os jegykedvezménnyel, a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény (gyakorlati foglalkozás helye) között 90%-os bérletkedvezménnyel és a helyi közlekedésben kedvezményes árú (diák) bérlettel utazhatnak,
 2. levelező munkarend esetén: a helyközi közlekedésben a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény (gyakorlati foglalkozás helye) között 50%-os jegykedvezménnyel utazhatnak.

 

Azok az egyesült királyságbeli állampolgársággal rendelkező diákok, akik nem rendelkeznek magyar diákigazolvánnyal, de az átmeneti időszak végét megelőzően már Magyarországon tartózkodtak, és így regisztrációs igazolással, valamint állandó tartózkodási kártyával rendelkeznek, továbbá rendelkeznek brit diákigazolvánnyal, csak a 2021. december 31-ei határnapig jogosultak utazási kedvezményre. Utóbbi esetben csak helyközi jegykedvezmény érvényesíthető, bérletkedvezmény nem. Utazási kedvezmény általánosságban brit diákigazolvánnyal 2021. január 1-jétől már nem vehető igénybe.

Fogyatékosság alapján igénybe vett ellátás jogcímén nyújtott utazási kedvezmények:

Az a súlyosan fogyatékos személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül, továbbá az a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek, aki után magasabb összegű családi pótlékban részesül szülője vagy eltartója, illetve az a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, aki magasabb összegű családi pótlékban részesül

 • helyközi közlekedésben 90%-os jegy-, és bérletkedvezményre,
 • helyi közlekedésben díjmentes utazásra;

1 fő kísérője (azaz a fentebb említett személy utazásakor a vele együtt utazó, őt kísérő bármely személy, kizárólag az együtt utazáskor) pedig

 • helyközi közlekedésben 90%-os jegykedvezményre,
 • helyi közlekedésben díjmentes utazásra jogosult.

További feltételek mentén nyújtott utazási kedvezmények:

A magyarországi nyugellátásban vagy ahhoz hasonló ellátásban részesüléshez kötött kedvezmények a 65 év alatti egyesült királysági állampolgárokat ilyen magyarországi ellátásban részesülés esetén változatlanul megilletik. Eszerint azon egyesült királysági állampolgárok, akik részére a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága kiadja az „Ellátottak utazási utalványát”, annak alapján a helyi és a helyközi közlekedésben kedvezményes utazásra jogosultak.

Magyarországi szociális, illetve gyermekvédelmi intézménnyel való jogviszony alapján biztosított kedvezmények a jogviszony fennállása esetén továbbra is igénybe vehetők.

A Magyarországon, köz által fenntartott, közérdekű feladatokat ellátó szerveknél alkalmazott személyeknek nyújtott közszolgáltatási utazási kedvezmény az egyesült királysági állampolgárokat akkor illeti meg, ha ilyen szerveknél alkalmazásban állnak. E személyek a munkáltató által kiállított utazási utalvánnyal a helyközi közlekedésben évente 12 alkalommal 50%-os kedvezményű menettérti utazásra jogosult.

Magyarországon élő, munkanélküli, egyesült királysági állampolgárok az alábbi közszolgáltatási utazási kedvezményekre válhatnak jogosulttá:

 • Az az álláskereső, aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból vagy Európai Uniós forrásból támogatott képzésben vesz részt, a lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye közötti utazásra, a helyközi közlekedésben 90%-os jegykedvezményre jogosult az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal vagy fővárosi kerületi hivatal által kiadott igazolás alapján.
 • Az a személy, aki az aktív korúak ellátására jogosult, ha munkaviszonyban nem áll, az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal vagy fővárosi kerületi hivatal igazolása alapján a helyi közlekedésben kedvezményes bérletre jogosult.

 

2. Objektív alapon nyújtott kedvezmények

 

Ide tartoznak az életkor jogcímén nyújtott utazási kedvezmények:

 • A 6 év alattiak: díjmentesen utazhatnak a helyi és a helyközi közlekedésben bármely viszonylatban.
 • A 6-14 évesek: 6 éves kortól a 14. életév betöltéséig 50%-os jegykedvezménnyel utazhatnak a helyközi közlekedésben bármely viszonylatban, és kedvezményes árú (diák) bérlettel a helyi közlekedésben.
 • A 18 éven aluliak legalább 10 főből álló csoportja és a velük együtt utazó 2 fő 18. életévét betöltött kísérő: évi 1 alkalommal 90%-os kedvezményű jeggyel utazhat a helyközi közlekedésben bármely viszonylatban.
 • A 65 év felettiek: díjmentesen utazhatnak a helyi és a helyközi közlekedésben bármely viszonylatban.

 

65 év feletti és 18 év alatti személyek kedvezménye:

A felsorolt életkori kedvezmények közül a 65 év felettiek díjmentességére és a 18 év alattiak csoportos utazási kedvezményére a brit állampolgárok az Egyesült Királyság uniós tagságából eredően – a szabad mozgás és tartózkodás joga alapján – voltak jogosultak. Ezekre az utazási kedvezményre az átmeneti időszak végét megelőzően (2020. december 31-ével bezárólag) már Magyarországon tartózkodó – regisztrációs igazolással, valamint állandó tartózkodási kártyával rendelkezőegyesült királysági állampolgárok a regisztrációs igazolás vagy az állandó tartózkodási kártya 2021. december 31-i érvényességéig jogosultak. A letelepedési státusszal rendelkező 65 év feletti egyesült királysági állampolgárok, továbbá a magyar nyugellátású 65 év feletti egyesült királysági állampolgárok határidőtől függetlenül jogosultak maradnak a kedvezményre. Letelepedési engedély hiányában 2021. december 31. után a brit állampolgárok harmadik országbeli állampolgároknak minősülnek, ugyanúgy, ahogy a 2020. december 31. után érkező egyesült királysági állampolgárok. Ennek megfelelően – az említett kivételektől eltekintve – e kedvezményre nem lesznek jogosultak.

 

6 év alatti, valamint a 6–14 év közötti gyerekek kedvezménye:

A többi életkor jogcímén nyújtott utazási kedvezményre, vagyis a 6 év alattiak díjmentességére, valamint a 6–14 év közöttiek helyi bérletkedvezményére és 50%-os helyközi jegykedvezményére minden természetes személy jogosult, ezért ezeket az egyesült királysági állampolgárok 2021. december 31. után is változatlanul igénybe vehetik letelepedési státusz hiányában is.

 


További információk:

 

A közszolgáltatási utazási kedvezményeket a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet szabályozza.

 

A vasúti személyszállításban az utazási kedvezmények a 2. kocsiosztályra érvényesek, mindemellett a felnőtt kíséretében utazó gyermek a 6. életéve betöltéséig díjmentesen bármely kocsiosztályon utazhat.

 

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az utazási kedvezmény (ide értve a díjmentes utazási lehetőséget is) nem vonatkozik

 • a helyjegyre, valamint a pótjegyre, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket, továbbá
 • a helyközi autóbusz-közlekedésben alkalmazott ún. kiegészítő jegyre, valamint a vasúti közlekedésben rendszeresített ún. gyorsvonati pótjegyre,

így ezek árából kedvezmény nem adható.

 

Az utazási feltételekről további tájékoztatás az egyes közlekedési szolgáltató társaságok weboldalán keresztül nyerhető.

 

II. Üzletpolitikai utazási kedvezmények

 

Az igen széles körű üzletpolitikai utazási kedvezményeket az egyesült királysági állampolgárok továbbra is igénybe vehetik, ha eleget tesznek azok igénybevételi feltételeinek. Mindezekről részletes információ a közlekedési szolgáltató társaságok weboldalán található.