Az Egyesült Királyságban a kilépés időpontjáig elismert magyar, illetve európai uniós szakképesítések, illetve az addig megkezdett elismerési eljárások tekintetében az Egyesült Királyság hatóságai az uniós jogban előírt eljárások alapján folytatják le az elismeréseket. A kilépés időpontjától beadott kérelmek esetében az uniós irányelv alkalmazása megszűnik, és az Egyesült Királyság nemzeti jogában biztosítja, hogy a brit diplomákkal megegyező szintű és szakmai tartalmú képzések elismerésére egy ún. általános rendszer keretében kerüljön sor. Nem tartalmaznak ugyanakkor a nem ekvivalens képzések esetében a tervezett nemzeti jogi előírások olyan kötelezettséget a hatóságok számára, hogy a hiányosságok kompenzációs intézkedések segítségével pótolhatók legyenek, vagy a szakmai tevékenységek folytatásához részleges hozzáférés biztosított legyen.  A tervezett rendelkezések ugyanakkor diszkrecionális jogot biztosítanak majd az egyes szakmákat szabályozók számára a nem-ekvivalens szakmai képesítések kezelésére, figyelembe vételére. A magyar bizonyítványok, oklevelek elismerése ügyében a következő internetes elérhetőségen lehet tájékozódni:

https://www.naric.org.uk/cpq/