Rendezett kilépés

Rendezett kilépés esetén − az EU és az Egyesült Királyság közötti megállapodás értelmében − 2020. december 31-ig az uniós rendeletekben foglalt rendelkezések lesznek alkalmazandóak. Így az alkalmazandó jogra vonatkozó rendelkezések továbbra is hatályban maradnak, összhangban az egyetlen alkalmazandó jog elvével.

Rendezetlen kilépés

Rendezetlen kilépés esetén az Egyesült Királyság a szociális biztonsági rendszer szempontjából harmadik országnak tekintendő, mivel az Egyesült Királyság és Magyarország között nincs érvényes szociális biztonsági egyezmény. Ezért párhuzamos munkavégzés esetén előfordulhat kettős biztosítási és járulékfizetési kötelezettség fennállása. A kiküldés tekintetében a kilépés időpontjától fogva a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.

Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség

A nem kötelezően biztosított személyeket terhelő egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget illetően a Tbj. előírja, hogy a természetes személyeknek a bejelentést megelőzően megszakítás nélkül egy éven keresztül Magyarország területén állandó tartózkodási hellyel kell rendelkezniük. A Tbj. módosítása értelmében a kilépés előtt az Egyesült Királyság területén lévő állandó tartózkodási hely ezen szabályozás alkalmazásánál figyelembe vehető. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelenleg az Egyesült Királyságban élő személyek esetében az állandó tartózkodás megszakad, hacsak az adott személy a kilépést követő napon nem létesít állandó tartózkodási helyet Magyarországon.

Ha a kilépésre 2019. október 31-én kerül sor, és az érintett brit, illetve magyar állampolgárok 2019. november 2-én állandó (életvitelszerű) itt-tartózkodás céljából visszaköltöznek Magyarországra, a megszakítatlan tartózkodás nem valósul meg. Ennél fogva a nem biztosított személyeknek − az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés érdekében − várniuk kell az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési jog, illetve kötelezettség újbóli megnyílásáig.

A kilépés időpontjában az Egyesült Királyságban élő és/vagy dolgozó, de Magyarországon (is) állandó tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgároknak egészségügyi szolgáltatási járulékot kell majd fizetniük, melynek összege 2019.-ben 7 500 Ft.

Fizetési kötelezettség bejelentése

Az érintett személyek további információkat találhatnak az egészségügyi szolgáltatási járulékról a 91. számú információs füzetben. A füzet elérhető az alábbi linken:

http://nav.gov.hu/nav/inf_fuz

Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre történő regisztrációhoz a 19T1011 számú nyomtatvány kitöltése szükséges.

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/19T1011.html