Az utazási kedvezmények fajtái:

1. közszolgáltatási utazási kedvezmények
2. üzletpolitikai utazási kedvezmények.

Közszolgáltatási utazási kedvezmények

A brit állampolgárok a Brexitet követően 2020. december 31-ig változatlanul vehetnek igénybe Magyarországon közszolgáltatási utazási kedvezményeket.

A közszolgáltatási utazási kedvezmények jellemzően valamely magyarországi intézménnyel vagy szervezettel való jogviszonyhoz, illetve valamely magyarországi ellátáshoz kötött kedvezmények, amelyekre az egyesült királysági állampolgárok továbbra is jogosultak maradnak, ha a kedvezményjogosultság alapját képező jogviszonyuk vagy ellátásuk fennáll.

A szabad mozgás és tartózkodás jogára tekintettel nyújtott utazási kedvezményekre az Egyesült Királyság állampolgárai addig jogosultak, amíg rendelkeznek a szabad mozgás és tartózkodás jogával, tehát 2020. december 31-ig, illetve az állandó tartózkodási kártyával, regisztrációs igazolással rendelkező állampolgárok 2021. december 31-ig. A letelepedési státuszt igénylőket az ezen státusz szerinti jogok illetik meg.

Az Egyesült Királyság állampolgárai – a szabad mozgás és tartózkodás jogára tekintettel – az alábbi fő jogcímeken továbbra is igénybe vehetik a számukra biztosított közszolgáltatási utazási kedvezményeket:

Életkor jogcímén:

A közszolgáltatási utazási kedvezmények közül az életkor jogcímén nyújtott kedvezményekre az Egyesült Királyság állampolgárai – a szabad mozgás és tartózkodás jogára tekintettel – 2020. december 31-ig, illetve a már Magyarországon tartózkodó egyesült királysági állampolgárok és családtagjaik legkésőbb 2021. december 31-ig jogosultak.

• a 6 év alattiak: díjmentesen utazhatnak a helyi és a helyközi közlekedésben bármely viszonylatban,
• a 6-14 évesek: 6 éves kortól a 14. életév betöltéséig 50%-os jegykedvezménnyel utazhatnak a helyközi közlekedésben bármely viszonylatban, és kedvezményes árú (diák) bérlettel a helyi közlekedésben,
• a 18 éven aluliak legalább 10 főből álló csoportja és a velük együtt utazó 2 fő 18. életévét betöltött kísérő: évente 1 alkalommal 90%-os kedvezményű jeggyel utazhat a helyközi közlekedésben bármely viszonylatban,
• a 65 év felettiek: díjmentesen utazhatnak a helyi és a helyközi közlekedésben bármely viszonylatban,
• mindemellett a magyar nyugellátású 65. életévüket betöltött egyesült királysági állampolgárok akkor is jogosultak díjmentesen utazni a helyi és a helyközi közlekedésben, ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával már nem rendelkeznek,
• a magyarországi nyugellátásban vagy ahhoz hasonló ellátásban részesüléshez kötött kedvezmények a 65 év alatti egyesült királysági állampolgárokat ilyen magyarországi ellátásban részesülés esetén változatlanul megilletik. Eszerint azon egyesült királysági állampolgárok, akik részére a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága kiadja az „Ellátottak utazási utalványát”, annak alapján a helyi és a helyközi közlekedésben kedvezményes utazásra jogosultak.

Tanulói-hallgatói jogviszony jogcímén:

Az Egyesült Királyság állampolgárai brit diákigazolvánnyal a diákok részére a szabad mozgás és tartózkodás joga figyelembevételével nyújtott 50%-os jegykedvezményt a helyközi közlekedésben bármely viszonylatban vehetik igénybe addig, ameddig a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkeznek, vagyis 2020. december 31-ig, illetve a már Magyarországon tartózkodó egyesült királysági állampolgárok és családtagjaik legkésőbb 2021. december 31-ig.

Azon egyesült királysági állampolgárok, akik magyarországi oktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban állnak, és ezáltal rendelkeznek magyar diákigazolvánnyal Az egyesült királysági állampolgárok a magyar diákigazolvánnyal igénybe vehető utazási kedvezményekre jogosultak maradnak addig, ameddig magyarországi tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal és érvényes magyar diákigazolvánnyal rendelkeznek.

1. nappali vagy esti munkarend esetén: a helyközi közlekedésben bármely viszonylatban 50%-os jegykedvezménnyel, a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény (gyakorlati foglalkozás helye) között 90%-os bérletkedvezménnyel és a helyi közlekedésben kedvezményes árú (diák) bérlettel utazhatnak,

2. levelező munkarend esetén: a helyközi közlekedésben a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény (gyakorlati foglalkozás helye) között 50%-os jegykedvezménnyel utazhatnak.

fogyatékosság alapján igénybe vett ellátás jogcímén:

Az a súlyosan fogyatékos személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül, továbbá az a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek, aki után magasabb összegű családi pótlékban részesül szülője vagy eltartója, illetve az a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, aki magasabb összegű családi pótlékban részesül

• helyközi közlekedésben 90%-os jegy-, és bérletkedvezményre,
• helyi közlekedésben díjmentes utazásra;
• 1 fő kísérője (azaz a fentebb említett személy utazásakor a vele együtt utazó, őt kísérő bármely személy, kizárólag az együtt utazáskor) pedig
• helyközi közlekedésben 90%-os jegykedvezményre,
• helyi közlekedésben díjmentes utazásra jogosult.

További feltételek mentén nyújtott kedvezmények:

Magyarországi szociális, illetve gyermekvédelmi intézménnyel való jogviszony alapján biztosított kedvezmények a jogviszony fennállása esetén továbbra is igénybe vehetők.

A Magyarországon, köz által fenntartott, közérdekű feladatokat ellátó szerveknél alkalmazott személyeknek nyújtott közszolgáltatási utazási kedvezmény az egyesült királysági állampolgárokat akkor illeti meg, ha ilyen szerveknél alkalmazásban állnak. A munkáltató által kiállított utazási utalvánnyal a helyközi közlekedésben évente 12 alkalommal 50%-os kedvezményű menettérti utazásra jogosult.

Magyarországon élő, munkanélküli, egyesült királysági állampolgárok az alábbi közszolgáltatási utazási kedvezményekre válhatnak jogosulttá:

• Az az álláskereső, aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból vagy Európai Uniós forrásból támogatott képzésben vesz részt, a lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye közötti utazásra, a helyközi közlekedésben 90%-os jegykedvezményre jogosult az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal vagy fővárosi kerületi hivatal által kiadott igazolás alapján.
• Az a személy, aki az aktív korúak ellátására jogosult, ha munkaviszonyban nem áll, az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal vagy fővárosi kerületi hivatal igazolása alapján a helyi közlekedésben kedvezményes bérletre jogosult.

A közszolgáltatási utazási kedvezményeket a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet szabályozza.

A vasúti személyszállításban az utazási kedvezmények a 2. kocsiosztályra érvényesek, mindemellett a felnőtt kíséretében utazó gyermek a 6. életéve betöltéséig díjmentesen bármely kocsiosztályon utazhat.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az utazási kedvezmény (ide értve a díjmentes utazási lehetőséget is) nem vonatkozik

• a helyjegyre, valamint a pótjegyre, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket, továbbá
• a helyközi autóbusz-közlekedésben alkalmazott ún. kiegészítő jegyre, valamint a vasúti közlekedésben rendszeresített ún. gyorsvonati pótjegyre,
így ezek árából kedvezmény nem adható.

Az utazási feltételekről további tájékoztatás az egyes közlekedési szolgáltató társaságok weboldalán keresztül nyerhető.

Üzletpolitikai utazási kedvezmények

Az igen széles körű üzletpolitikai utazási kedvezményeket az egyesült királysági állampolgárok továbbra is igénybe vehetik, ha eleget tesznek azok igénybevételi feltételeinek. Mindezekről részletes információ a közlekedési szolgáltató társaságok weboldalán található.