Az utazási kedvezmények fajtái:

 1. közszolgáltatási utazási kedvezmények
 2. üzletpolitikai utazási kedvezmények.

A közlekedési szolgáltató társaságok tájékoztatást kaptak arról, hogy a Brexit tényleges megtörténtéig az Egyesült Királyság az Európai Unió teljes jogú tagja marad, és addig az időpontig nincs változás állampolgáraik magyarországi utazási kedvezményekre való jogosultságában, valamint annak igazolási módjában.

Rendezett kilépés

Közszolgáltatási utazási kedvezmények

A brit állampolgárok a Brexitet követően 2020. december 31-ig változatlanul vehetnek igénybe Magyarországon közszolgáltatási utazási kedvezményeket. 

Az Egyesült Királyság állampolgárai – a szabad mozgás és tartózkodás jogára tekintettel – az alábbi fő jogcímeken továbbra is igénybe vehetik a számukra biztosított közszolgáltatási utazási kedvezményeket:

életkor jogcímén 

 • a 6 év alattiak: díjmentesen utazhatnak a helyi és a helyközi közlekedésben bármely viszonylatban,
 • a 6-14 évesek: 6 éves kortól a 14. életév betöltéséig 50%-os jegykedvezménnyel utazhatnak a helyközi közlekedésben bármely viszonylatban, és kedvezményes árú (diák) bérlettel a helyi közlekedésben,
 • a 18 éven aluliak legalább 10 főből álló csoportja és a velük együtt utazó 2 fő 18. életévét betöltött kísérő: évente 1 alkalommal 90%-os kedvezményű jeggyel utazhat a helyközi közlekedésben bármely viszonylatban,
 • a 65 év felettiek: díjmentesen utazhatnak a helyi és a helyközi közlekedésben bármely viszonylatban,

tanulói-hallgatói jogviszony jogcímén

 • brit diákigazolvánnyal rendelkezők: 50%-os jegykedvezménnyel utazhatnak a helyközi közlekedésben bármely viszonylatban,
 • magyar diákigazolvánnyal rendelkezők: 
 1. nappali vagy esti munkarend esetén: a helyközi közlekedésben bármely viszonylatban 50%-os jegykedvezménnyel, a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény (gyakorlati foglalkozás helye) között 90%-os bérletkedvezménnyel és a helyi közlekedésben kedvezményes árú (diák) bérlettel utazhatnak,
 2. levelező munkarend esetén: a helyközi közlekedésben a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény (gyakorlati foglalkozás helye) között 50%-os jegykedvezménnyel utazhatnak.

fogyatékosság alapján igénybe vett ellátás jogcímén:

Az a súlyosan fogyatékos személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül, továbbá az a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek, aki után magasabb összegű családi pótlékban részesül szülője vagy eltartója, illetve az a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, aki magasabb összegű családi pótlékban részesül

 • helyközi közlekedésben 90%-os jegy-, és bérletkedvezményre,
 • helyi közlekedésben díjmentes utazásra;

1 fő kísérője (azaz a fentebb említett személy utazásakor a vele együtt utazó, őt kísérő bármely személy, kizárólag az együtt utazáskor) pedig

 • helyközi közlekedésben 90%-os jegykedvezményre, 
 • helyi közlekedésben díjmentes utazásra

jogosult.

A közszolgáltatási utazási kedvezményeket a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet szabályozza.

A vasúti személyszállításban az utazási kedvezmények a 2. kocsiosztályra érvényesek, mindemellett a felnőtt kíséretében utazó gyermek a 6. életéve betöltéséig díjmentesen bármely kocsiosztályon utazhat.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az utazási kedvezmény (ide értve a díjmentes utazási lehetőséget is) nem vonatkozik

 • a helyjegyre, valamint a pótjegyre, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket, továbbá
 • a helyközi autóbusz-közlekedésben alkalmazott ún. kiegészítő jegyre, valamint a vasúti közlekedésben rendszeresített ún. gyorsvonati pótjegyre, 

így ezek árából kedvezmény nem adható. 

Az utazási feltételekről további tájékoztatás az egyes közlekedési szolgáltató társaságok weboldalán keresztül nyerhető.

Üzletpolitikai utazási kedvezmények

Az igen széles körű üzletpolitikai utazási kedvezményeket az egyesült királysági állampolgárok a Brexit után is igénybe vehetik, ha eleget tesznek azok igénybevételi feltételeinek. Mindezekről részletes információ a közlekedési szolgáltató társaságok weboldalán található.

Rendezetlen kilépés

Közszolgáltatási utazási kedvezmények

Amennyiben az Egyesült Királyság a Kilépési Megállapodás elfogadása nélkül hagyja el az Európai Uniót, a kilépéskor állampolgárai elveszítik azon közszolgáltatási utazási kedvezményekre való jogosultságukat, amelyeket Magyarország jelenleg a szabad mozgás és tartózkodás jogára tekintettel – a diszkrimináció tilalmából és az egyenlő bánásmód elvéből adódóan – biztosít a részükre. Mindazonáltal megőrzik jogosultságukat azon közszolgáltatási utazási kedvezményekre, amelyek olyan magyarországi ellátások, illetve jogviszonyok jogcímén kerülnek megállapításra, amelyekben az egyesült királysági állampolgárok a rendezetlen kilépést követően, attól függetlenül továbbra is részesülhetnek.

Üzletpolitikai utazási kedvezmények

Az igen széles körű üzletpolitikai utazási kedvezményeket az egyesült királysági állampolgárok a Brexit után is rendezetlen kilépés esetén is igénybe vehetik, ha eleget tesznek azok igénybevételi feltételeinek. Mindezekről részletes információ a közlekedési szolgáltató társaságok weboldalán található.