Szociális biztonsági ellátások Magyarországon

A társadalombiztosítási nyugellátások, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai iránti igények elbírálása és folyósítása

A kérelem elbírálása a magyar jogszabályok és az uniós rendeletek szabályai szerint történik, azaz az ellátásra való jogosultság megállapítása során az unió egyéb tagállamaiban (az Egyesült Királyságot is beleértve) és Magyarországon szerzett valamennyi szolgálati idő figyelembevételre kerül, az ellátás összegének meghatározásához pedig ún. kettős számítást kell elvégezni. (A független és az arányos összeg is kiszámításra kerül, amelyek közül a magasabbik kerül kifizetésre.)

A megváltozott személyek ellátásainak megállapítása a nyugdíjszabályoktól részben eltérő.  Amennyiben az igénylő magyar és brit biztosítási időt is szerzettm az ellátás megállapítása – az uniós rendeleteknek megfelelően -  azon tagállam intézményének a kötelessége, amelynek jogszabályai a rokkantsághoz vezető keresőképtelenség esetén alkalmazandók voltak.

A magyar nyugellátás megállapítása során kizárólag a Magyarországon elért keresetek, jövedelmek vehetők figyelembe.

 Az ellátások folyósításának menete:

1.       postai kézbesítés útján vagy belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtől mentesen, belföldi meghatalmazott részére is);

2.       EGT-állam területén élők részére az EGT-államban lévő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtől mentesen); vagy

3.       Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött állam területén élő személy részére a szerződő államban jogosult által megjelölt, a szerződő államban, pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (az egyezményben részes, másik államban vezetett fizetési számlára történő folyósítás költségét az ellátásra jogosult viseli).

Családtámogatási ellátások

Amennyiben a családi ellátásokkal kapcsolatos ügyekben az Egyesült Királyság érintettsége is felmerül, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet és a végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendeletet) továbbra is alkalmazni kell.

Egészségbiztosítás pénzbeli (táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj) és természetbeni ellátásai

Az uniós rendeletek 2020. december 31-ig továbbra is alkalmazandók, így a kilépés miatt a jogosultságok megállapítása tekintetében változás nem történik.

A magyar egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek az Egyesült Királyságban továbbra is a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatásokat, ugyanúgy, mint az EGT bármely tagállamában. Ezen ellátásokra való jogosultság az Európai Egészségbiztosítási Kártyával igazolható.

A természetbeni ellátások teljes körére, illetve a tervezett gyógykezelésre kiadott jogosultság igazolások (A1, S1, S2, S3 jelű uniós nyomtatványok) használata a két ország vonatkozásában a kilépés után is érvényben marad.

 

 

Menü

Főoldal

Navigáció